Zrealizowane projekty

 
,,Interaktywnie Zintegrowani 2020 – 2022”

Od stycznia 2020 do czerwca 2022 nasza Poradnia zaangażowana była w projekt „Interaktywnie Zintegrowani” w gminie Ursus.

Dodatkowo jako Fundacja koordynowaliśmy pracę terapeutów z terenu Ursusa zaangażowanych w to działanie w szkołach.

Projekt polegał na prowadzaniu indywidualnych zajęć rewalidacyjnych z elementami integracji sensorycznej dla 75 dla uczniów, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego bądź wskazanych przed pedagogów szkolnych, jako dzieci potrzebujące wsparcia.  Zajęcia realizowaliśmy w  placówkach szkolnych na terenie dzielnicy Ursus biorących udział w projekcie ,,Interaktywnie zintegrowani ” oraz w salach Poradni.  Celem terapii była poprawa funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego poprzez:

  • maksymalne usprawnianie, rozwijanie tych wszystkich funkcji psychicznych i fizycznych, które są najsilniejsze i najmniej zaburzone,
  • optymalne korygowanie funkcji zaburzonych,
  • kompensowanie, czyli wyrównywanie przez zastępowanie
  • dynamizowanie rozwoju

W zajęciach wzięły udział dzieci z opinią z poradni psychologiczno-pedagogicznej, opinią pedagogów oraz dzieci z niepełnosprawnością.

,,Aktywni Mieszkańcy Dzielnicy Włochy 2020 – 2021”

W ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Wspólnota Mieszkańców Dzielnicy Wochy zrealizowaliśmy dwa projekty: pierwszy projekt polegający na prowadzeniu indywidualnych zajęć integracji sensorycznej w dla dzieci w wieku 3-6 lat objętych projektem unijnym pn. ,,Aktywni Mieszkańcy Dzielnicy Włochy”. Był on sfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020. Drugi projekt dotyczył diagnoz i konsultacji dla dzieci w wieku przedszkolnym.

„Jesienny Parasol 2020”

Od 15 września do 15 grudnia 2020 konsorcjum  Fundacji KAGI i Przymierza Rodzin, przy współpracy Stowarzyszenia SIMUL prowadziło projekt wsparcia dzieci i rodziców w przeciwdziałaniu skutkom pandemii.

W zintegrowanych działaniach prowadzonych na terenie naszej Poradni znalazły się:

  • Konsultacje i diagnozy: Integracja Sensoryczna, fizjoterapia, Neuroflow
  • Program „Genki znaczy Zdrowy” dla dzieci – konsultacje dietetyczne (przy zaburzeniach odżywiania) połączone z 3 miesięcznymi zajęciami ruchowymi

Obecnie kontynuujemy projekt pod nazwą Rodzinny Parasol.

„Stacja Ursus 2” – 2017-19

Poradnia Kluczyk realizuje we współpracy z Fundacją KAGI następujące zadania zaplanowane w ramach projektu Stacja Ursus:

  • dla ponad 30 dzieci w wieku od 6 do 9 lat została przeprowadzona diagnoza integracji sensorycznej,
  • 18 dzieci zostało objętych systematycznym wsparciem terapeutycznym w zakresie integracji sensorycznej.

Terapia Integracji Sensorycznej realizowana jest w sali terapeutycznej Poradni Kluczyk.

„Jutro idę do szkoły”

W roku szkolnym 2018/2019 Poradnia Kluczyk uczestniczyła w realizacji projekty „Jutro idę do szkoły”.

W ramach projektu 11 dzieci z publicznego przedszkola „Niezapominajka” skorzystało ze specjalistycznych konsultacji oraz zostało objętych wsparciem terapeutycznym w zakresie integracji sensorycznej.

Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków udostępnionych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

„Bezpłatne konsultacje SI”

W okresie od 16 września 2019 r. do 13 grudnia 2019 r. Poradnia Kluczyk prowadziła bezpłatne konsultacje z zakresu integracji sensorycznej.

 Z projektu skorzystały osoby dorosłe z terenu miasta st. Warszawa, które sprawują opiekę nad dziećmi w wieku 3-9 lat i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej. Finansowanie – miasto st. Warszawa.

W ramach konsultacji ocenialiśmy wstępnie dzieci pod kątem zaburzeń integracji sensorycznej.