MNRI® Terapia Neurotaktylna

Nazwa MNRI® Terapia Neurotaktylna pochodzi od łacińskich słów: „neurosis” (układ nerwowy) oraz „tactilis” (dotykowy), co oznacza stymulację zmysłu dotyku poprzez wykorzystanie naturalnych, neurofizjologicznych zasobów czuciowo-ruchowych organizmu.

Skóra jest największym organem ludzkiego ciała. Działa jako bariera między naszym światem zewnętrznym i wewnętrznym, chroniąc nas przed intensywnymi bodźcami, m.in – temperaturą, bólem, patologicznymi drobnoustrojami i wirusami. Jest także źródłem integracji dotykowo-sensorycznej.

Nasz system dotykowy zawiera m.in. 11 różnych typów receptorów, które wnoszą do naszego ciała wiele różnych informacji.

Program MNRI® Terapia Neurotaktylna organizuje sposób dostarczania informacji ze skóry do centralnego układu nerwowego, a konkretnie do mózgu.

Na czym polega?

Terapia Neurotaktylna polega na stosowaniu specjalnych technik stymulacji, które pobudzają oraz przygotowują receptory skóry do prawidłowego odbioru bodźców sensoryczno-motorycznych pochodzących z otoczenia.

Swoim oddziaływaniem

 • zwiększa świadomość ciała
 • poprawia odbiór wrażeń dotykowych
 • reguluje napięcie mięśniowe
 • wpływa na integrację sensomotoryczną oraz integrację odruchów
 • wycisza, relaksuje, obniża poziom stresu

Cel terapii

Celem terapii jest m.in. regulacja i normalizacja pracy receptorów czucia dotykowego, napięcia mięśniowego, wspieranie procesu

dojrzewania i integracji odruchów, uruchomienie naturalnych

mechanizmów rozwoju, kształtowanie świadomości kinestetycznej, wspieranie mechanizmu neuroplastyczności mózgu oraz redukcja stresu, poprzez działanie na oś podwzgórze–przysadka–nadnercza.

Ważnym wsparciem tego procesu jest odpowiednio ukierunkowana przez terapeutę codzienna aktywność ruchowa dziecka odbywająca się poza salą terapeutyczną.

Jaki jest zakres Terapii Neurotaktylnej?

Program terapii Neurotaktylnej propaguje holistyczne spojrzenie na człowieka, na jego neurorozwoj i doświadczenia. Może byś stosowana jako osobny program albo włączona jako wsparcie do innych działań terapeutycznych.

Co można uzyskać?

Dzięki wielkiej sile uaktywniania naturalnych mechanizmów wspierających funkcjonowanie systemu ciało-mózg może być skutecznie wykorzystywana podczas pracy w przypadkach:

 • nadpobudliwości psychoruchowej
 • autyzmu
 • występowania lęków i fobii
 • zaburzeń regulacji emocji (agresja)
 • trudności w nauce
 • opóźnienia rozwoju psychomotorycznego
 • trudności w rozwoju mowy