Aktywny Trening Słuchowy Neuroflow

Na czy polega trening?

Neuroflow ATS® jest pierwszą w Polsce aktywną formą treningu wyższych funkcji słuchowych dostępną w formie on-line. Dziecko może z niego korzystać w domu pod opieką rodzica.

W trakcie treningu dziecko odsłuchuje różnorodne zadania tekstowe. W zależności od udzielonej przez nie odpowiedzi system w sposób automatyczny dostosowuje stopień trudności kolejnych zadań.

Trening jest dla każdego dziecka opracowywany indywidualnie pod kątem typu zaburzenia klinicznego APD, do którego dziecko zostało zakwalifikowane oraz z uwzględnieniem wieku dziecka.

Wyróżnia się trzy najczęściej występujące typy zaburzeń słuchu:

 • zaburzenia słyszenia na poziomie fonologicznym
 • zaburzenia uwagi słuchowej i słyszenia w hałasie
 • zaburzenia integracji

W przypadku zaburzeń integracji, trening słuchowy uzupełniony jest o ćwiczenia ruchowe ukierunkowane na poprawę integracji (przesyłania informacji) między obiema półkulami mózgu.

Więcej informacji na temat typów zaburzeń można znaleźć w zakładce Strefa Wiedzy i Słownik Pojęć oraz stronie https://neuroflow.pl/dla-rodzicow/apd-zaburzenia-przetwarzania-sluchowego

Kiedy i jak rozpocząć trening metodą Neuroflow ATS®?

 • rozpoczęcie treningu jest zasadne, jeśli w trakcie diagnozy dziecko uzyska w dwóch testach wyniki poniżej normy dla jego wieku
 • program ćwiczeń przygotowany jest przez zespół specjalistów w ciągu 7 dni roboczych od przesłania zgłoszenia i dokonania opłaty za pierwszy etap treningu

Jakie są zasady treningu?

 • Trening może odbywać się w domu dziecka pod kontrolą osoby dorosłej lub w poradni.
 • Trening podzielony jest na trzy etapy.
 • Każdy z etapów treningu trwa od 8 do 9 tygodni.
 • Sesje treningowe mają miejsce 3 razy w tygodniu, a każda z nich trwa ok. 20-25 min.
 • Każdy kolejny etap treningu poprzedzony jest diagnozą kontrolną, na podstawie której przygotowywany jest nowy, indywidualny program ćwiczeń Neuroflow.

Wymagania techniczne niezbędne do przeprowadzenia treningu:

 • słuchawki nauszne, stereofoniczne
 • komputer stacjonarny lub laptop z monitorem o rozdzielczości min. 1024×768
 • stabilne połączenie z internetem
 • przeglądarka internetowa Chrome lub Firefox
 • wyłączony AdBlock lub inna aplikacja blokująca reklamy
 • włączona obsługa Java Script oraz akceptacja możliwości zapisywania przez Serwis plików cookies

Co można uzyskać w wyniku treningu?

W wyniku treningu można uzyskać poprawę w zakresie:

 • umiejętności różnicowanie dźwięków mowy
 • zrozumienia zdań złożonych i dłuższych poleceń
 • rozumienia mowy w hałasie
 • pamięci słuchowej

Powyższe umiejętności pozwalają osiągnąć zauważalną poprawę wyników w nauce, szczególnie w zakresie czytania, pisania ze słuchu oraz uczenia się przy wykorzystaniu słuchu.

Inne często obserwowane korzystne zmiany po zastosowaniu treningu obejmują:

 • poprawę umiejętności komunikacyjnych
 • poprawę kontaktów społecznych
 • wzrost samooceny
 • obniżenie poziomu stresu przy wykonywaniu trudnych zadań