Pracując z naszymi małymi podopiecznymi, zdajemy sobie sprawę jak odpowiedzialnym i trudnym zadaniem może być dla nauczyciela odpowiednia praca z dzieckiem wymagającym wsparcia. Poczynając od właściwego rozpoznania problemu z jakim zmaga się dziecko, poprzez próbę bieżącego reagowania na zachowanie dziecka aż do rozmowy z rodzicem – nauczyciel ma przed sobą drogę pełną wątpliwości i trudnych decyzji.

Bardzo często zachowania dziecka wynikające z jego deficytów czy też trudności sensorycznych oceniane są jako „złe, rozmyślnie niewłaściwe zachowanie”. Ale dzieje się też odwrotnie – często dzieci mające trudności społeczne i emocjonalne – kierowane są na diagnozę i terapię Integracji Sensorycznej.
Bardzo trudno jest ocenić jednoznacznie, gdzie leży problem i ciężko też wymagać od nauczyciela całościowej wiedzy o wszystkich aspektach rozwoju dziecka.

Dla nauczycieli i pedagogów, którzy chcieliby łatwiej rozpoznawać co prawdopodobnie jest zaburzeniem sensorycznym, a co nie jest, przygotowaliśmy specjalistyczne szkolenia.

Na szkoleniu odpowiadamy na pytania:

  • czym właściwie jest Integracja Sensoryczna
  • jak działają poszczególne zmysły i jakie to ma znaczenie w kontekście integracji
  • jak trudności sensoryczne mogę wpływać na zachowanie dziecka
  • kiedy możemy podejrzewać, że dziecko ma trudności sensoryczne, a kiedy jego zachowanie wynika z innych trudności
  • w jaki sposób rozpoznawać konkretne trudności u dziecka i jak sobie z nimi radzić w klasie szkolnej
  • kiedy i jak kierować dziecko na diagnozę integracji sensorycznej

W trakcie szkoleń rozmawiamy też o konkretnych „przypadkach”  opisywanych przez nauczycieli, staramy się podsuwać rozwiązania i pomysły.

Zrealizowaliśmy już cykl szkoleń podstawowych w kilku szkołach na terenie Ursusa w ramach projektu „Stacja Ursus 2”.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani szkoleniem dla grona pedagogicznego swojej szkoły – zapraszamy do kontaktu. 

e:mail kontakt@poradniakluczyk.pl