Pracując z naszymi małymi podopiecznymi, zdajemy sobie sprawę jak odpowiedzialnym i trudnym zadaniem może być dla nauczyciela odpowiednia praca z dzieckiem wymagającym wsparcia. Poczynając od właściwego rozpoznania problemu z jakim zmaga się dziecko, poprzez próbę bieżącego reagowania na zachowanie dziecka aż do rozmowy z rodzicem – nauczyciel ma przed sobą drogę pełną wątpliwości i trudnych decyzji.

Bardzo często zachowania dziecka wynikające z jego deficytów czy też trudności sensorycznych oceniane są jako „złe, rozmyślnie niewłaściwe zachowanie”. Ale dzieje się też odwrotnie – często dzieci mające trudności społeczne i emocjonalne – kierowane są na diagnozę i terapię Integracji Sensorycznej. Rozwój głównych umiejętności dziecka, w tym samoobsługowych, jest ściśle powiązany z jego rozwojem sensorycznym.
Bardzo trudno jest ocenić jednoznacznie, gdzie leży problem i ciężko też wymagać od nauczyciela całościowej wiedzy o wszystkich aspektach rozwoju dziecka. 

Dla nauczycieli i pedagogów, którzy chcieliby łatwiej rozpoznawać co prawdopodobnie jest zaburzeniem sensorycznym, a co nie jest, przygotowaliśmy specjalistyczne szkolenia.

Na szkoleniu odpowiadamy na pytania:

 • czym właściwie jest Integracja Sensoryczna?
 • jak działają poszczególne zmysły i jakie to ma znaczenie w kontekście rozwoju umiejętności dziecka?
 • jak trudności sensoryczne mogę wpływać na zachowanie dziecka?
 • kiedy możemy podejrzewać, że dziecko ma trudności sensoryczne, a kiedy jego zachowanie wynika z innych trudności?
 • w jaki sposób rozpoznawać konkretne trudności u dziecka i jak sobie z nimi radzić w klasie szkolnej?
 • kiedy i jak kierować dziecko na diagnozę integracji sensorycznej?

W trakcie szkoleń rozmawiamy też o konkretnych „przypadkach”  opisywanych przez nauczycieli, staramy się podsuwać rozwiązania i pomysły. 
Ze względu na sytuacje pandemii, szkolenia realizujemy również online. 

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani szkoleniem dla grona pedagogicznego swojego przedszkola lub szkoły – zapraszamy do kontaktu. 

e:mail kontakt@poradniakluczyk.pl

Nasze szkolenia:

Rozpoznawania zaburzeń SI u dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (3h)

 • Na czym polegają zaburzenia Integracji sensorycznej?
 • Zaburzenia sensoryczne, a trudności dziecka
 • Wieloaspektowa ocena przyczyn trudności dziecka
 • Przedszkole i szkoła jako środowisko sensoryczne
 • Jak wspierać dziecko z trudnościami sensorycznymi w przedszkolu i szkole?

Sensoryczna gotowość szkolna (3h)

 • Czym jest sensoryczna gotowość szkolna?
 • Rozwój neuromotoryczny i zmysłowy dziecka w kontekście przyszłej nauki szkolnej
 • Jak ułatwić dziecku start w szkole?
 • Kiedy zacząć się niepokoić?
 • Kiedy i u jakich specjalistów szukać wsparcia?
 • Jak samodzielnie wspierać dziecko?

Rozwój mowy dziecka w wieku przedszkolnym (3h)

 • Normy rozwojowe
 • Mowa a oddychanie
 • Profilaktyka zaburzeń mowy i artykulacji
 • Wczesne wspomaganie rozwoju komunikacji

Jem bo lubię, jem bo potrafię. Gotowość motoryczna i sensoryczna do przyjmowania pokarmów (3h)

 • Dziecko z wyzwaniami w zakresie jedzenia (sensoryczne, motoryczne, lękowe)
 • Jak mówić i jak nie mówić do dziecka z trudnościami z jedzeniem
 • Oswajanie z pokarmami, jak wspierać dziecko w przedszkolu

Dziecko z zaburzeniami przetwarzania słuchowego – kiedy słyszy a nie rozumie (3h)

 • Co powoduje zaburzenia?
 • Jak funkcjonuje dziecko z zaburzeniami przetwarzania słuchowego?
 • Wpływ zaburzeń przetwarzania słuchowego na rozwój mowy
 • Co nas powinno zaniepokoić w zachowaniu dziecka?
 • Wczesna diagnostyka – kiedy wysłać na badania?
 • Wsparcie dziecka w trudnościami w przetwarzaniu słuchowym

Dziecko z trudnościami grafomotorycznymi – nie lubi rysować czy nie potrafi? (3h)

 • Czym jest sprawność grafomotoryczna?
 • Rozwój sensoryczny dziecka a sprawność manualna
 • Rozwój chwytu a umiejętność pisania i rysowania
 • Prawidłowe funkcje wzrokowe jako niezbędny warunek pisania
 • Jak wcześnie rozpoznać trudności grafomotoryczne?
 • Jak pomóc dziecku z trudnościami?