Terapia ręki

Na czym polega?

Terapia ręki polega na ćwiczeniach ruchowych oraz sensorycznych , które wykonujemy w celu uzyskania poprawy sprawności manualnej dziecka.

Terapeuta opracowuje zestaw ćwiczeń indywidualnie dla każdego dziecka pod kątem celów określonych na podstawie diagnozy, a wyznaczone cele osiągamy nie tylko przez ćwiczenia zwiększające sprawności samej ręki czy dłoni, ale również poprzez stymulację:

 • napięcia mięśniowego w centrum ciała, tak aby uzyskać prawidłową kontrolę postawy
 • czucia powierzchniowego, które pozwala adekwatnie reagować na zróżnicowane faktury
 • czucia głębokiego, które pozwala odpowiednio dostosowywać siłę mięśni do zadania
 • percepcji wzrokowej, warunkującej prawidłową koordynację wzrokowo-ruchową.

Jakie są cele terapii?

Podstawowe cele terapii to:

 • zwiększenie sprawności dziecka w zakresie czynności manipulacyjnych wykonywanych w trakcie jedzenia, ubierania się, zabawy,
 • uzyskanie odpowiednich do wieku umiejętności grafomotorycznych (cięcia nożyczkami, sprawnego posługiwania się narzędziem pisarskim) będących elementami tzw. gotowości szkolnej.

Dodatkowo terapia ręki wspiera dziecko w rozwoju mowy.

Dzieje się tak dlatego, że ośrodki odpowiedzialne za pracę ręki i mowę są zlokalizowane w mózgu w bezpośredniej bliskości.

Szczegółowe cele terapii są dla każdego dziecka wyznaczane indywidualnie na podstawie diagnozy. Zalicza się do nich:

 • zwiększenie napięcia mięśniowego w tych częściach ciała, w których jest ono obniżone (najczęściej jest to centrum ciała oraz łuk dłoniowy)
 • zwiększenie zakresu ruchomości stawów (barkowego, łokciowego, nadgarstka i stawów paliczkowych)
 • poprawę czucia głębokiego w obszarze całej ręki
 • poprawę czucia powierzchniowego dłoni
 • zmniejszanie nadwrażliwości dotykowej dłoni
 • osiągnięcie umiejętności przekraczania linii środka ciała
 • osiągnięcie umiejętności pracy palców w separacji
 • rozwój poprawnego chwytu, w tym uzyskanie lub utrwalenie tzw. opozycji kciuka
 • nauka kontroli prawidłowej postawy podczas prac wykonywanych przy stoliku.

Jak przebiega terapia?

Terapia odbywa się w gabinecie wyposażonym w różnego rodzaju sprzęt. Zajęcia trwają 50 minut. Ważnym elementem terapii jest codzienna stymulacja polegająca na wykonywaniu przez dziecko dodatkowych ćwiczeń w domu.

Co możemy uzyskać?

 • większą sprawność manipulacyjną
 • lepszą precyzję podczas wykonywanych czynności
 • odpowiednią do wieku dziecka sprawność grafomotoryczną
 • samodzielność i niezależność w zakresie czynności samoobsługowych
 • większą motywację i gotowość dziecka do pracy
 • wyższe poczucie własnej wartości wynikające z poczucia samodzielności i sprawczości

W trakcie terapii dziecko rozszerza zakres podejmowanych aktywności, co automatycznie stymuluje jego dalszy rozwój.