Terapia ręki

Na czym polega?

Terapia ręki polega na ćwiczeniach ruchowych oraz sensorycznych wykonywanych w celu uzyskania poprawy w zakresie sprawności manualnej dziecka.

Zestaw ćwiczeń jest opracowywany indywidualnie dla każdego dziecka pod kątem celów określonych na podstawie diagnozy.

Wyznaczone cele osiągamy nie tylko przez ćwiczenia zwiększające sprawności samej ręki czy dłoni, ale również poprzez stymulację:

 • napięcia mięśniowego w centrum ciała, tak aby uzyskać prawidłową kontrolę postawy
 • czucia powierzchniowego, które pozwala adekwatnie reagować na zróżnicowane faktury
 • czucia głębokiego, które pozwala odpowiednio dostosowywać siłę mięśni do zadania
 • percepcji wzrokowej, warunkującej prawidłową koordynację wzrokowo-ruchową.

Jakie są cele terapii?

Podstawowe cele terapii to:

 • zwiększenie sprawności dziecka w zakresie czynności manipulacyjnych wykonywanych w trakcie jedzenia, ubierania się, zabawy,
 • uzyskanie adekwatnych do wieku umiejętności grafomotorycznych (cięcia nożyczkami, sprawnego posługiwania się narzędziem pisarskim) będących elementami tzw. gotowości szkolnej.

Dodatkowo terapia ręki wspiera dziecko w rozwoju mowy.

Dzieje się tak dlatego, że ośrodki odpowiedzialne za pracę ręki i mowę są zlokalizowane w mózgu w bezpośredniej bliskości.

Szczegółowe cele terapii są dla każdego dziecka wyznaczane indywidulanie na podstawie diagnozy. Zalicza się do nich:

 • zwiększenie napięcia mięśniowego w tych częściach ciała, w których jest ono obniżone (najczęściej jest to centrum ciała oraz łuk dłoniowy)
 • zwiększenie zakresu ruchomości stawów (barkowego, łokciowego, nadgarstka i stawów paliczkowych)
 • poprawę czucia głębokiego w obszarze całej ręki
 • poprawę czucia powierzchniowego dłoni
 • zmniejszanie nadwrażliwości dotykowej dłoni
 • osiągnięcie umiejętności przekraczania linii środka ciała
 • osiągnięcie umiejętności pracy palców w separacji
 • rozwój poprawnego chwytu, w tym uzyskanie lub utrwalenie tzw. opozycji kciuka
 • nauka kontroli prawidłowej postawy podczas prac wykonywanych przy stoliku.

Jak przebiega terapia?

Terapia odbywa się w gabinecie wyposażonym w sprzęt rehabilitacyjny. Zajęcia trwają 50 minut. Ważnym elementem terapii jest codzienna stymulacja polegająca na wykonywaniu przez dziecko dodatkowych ćwiczeń w obszarze wymagającym najbardziej intensywnego wsparcia.

Co można uzyskać?

 • większą sprawność manipulacyjną
 • większą precyzję podczas wykonywanych czynności
 • adekwatną do wieku dziecka sprawność grafomotoryczną
 • samodzielność i niezależność w zakresie czynności samoobsługowych
 • większą motywację i gotowość dziecka do pracy
 • wyższe poczucie własnej wartości wynikające z poczucia samodzielności i sprawczości

W trakcie terapii dziecko rozszerza zakres podejmowanych aktywności, co automatycznie stymuluje jego dalszy rozwój.