Szkolenia

Fundacja Kagi we współpracy z Poradnią Kluczyk organizuje szkolenia specjalistyczne dla terapeutów oraz szkolenia warsztatowe dla rodziców.