Wójt Gminy Michałowice zaprasza najmłodszych mieszkańców

 

 

Zapraszamy na przesiewowe badanie przetwarzania słuchowego metodą Neuroflow dzieci z gminy Michałowice w ramach Projektu „Słucha ale czy słyszy” realizowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2024. 

Projekt jest skierowany do dzieci 5 i 6 letnich (ukończone w momencie badania) będących w normie intelektualnej.
Nie przyjmujemy dzieci, które nie ukończyły jeszcze 5 roku życia oraz ukończyły 7 rok życia (i powyżej)

Zgłoszenia do projektu będą przyjmowane w trybie ciągłym. Planowany termin zakończenia – grudzień 2024 lub do wyczerpania miejsc.

Opis metody: Neuroflow Aktywny Trening Słuchowy
Pierwszy w Polsce interaktywny trening wyższych funkcji słuchowych dla dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego (centralnymi zaburzeniami słuchu) oraz dzieci z grupy ryzyka tych zaburzeń od 4 roku życia. Trening Neuroflow prowadzony jest on-line i jest dostępny na naszej platformie internetowej. Dostęp do platformy można uzyskać po przebyciu diagnozy prowadzonej przez certyfikowanego diagnostę metody Neuroflow.
Więcej informacji o metodzie na www.neuroflow.pl

Dlaczego warto zgłosić dziecko?
Problemy z przetwarzaniem słuchowym są jedną z głównych przyczyn trudności w nauce czytania i pisania, a także problemów z koncentracją na zadaniach w szkole, wykonywaniem poleceń, zapamiętywaniem, uczeniem się ze słuchu. Nie wystarczy mieć prawidłowy słuch – mózg musi również odpowiednio przetwarzać bodźce słuchowe. Dziecko mówi  i pisze tak jak słyszy. Jeżeli na jakimś etapie rozwoju dziecko doświadczyło deprywacji słuchowej (wysiękowe zapalenia ucha,  przerośnięty migdał itp.) przetwarzanie słuchowe mogło się ukształtować nieprawidłowo. Warto to sprawdzić, zanim dziecko podejmie naukę szkolną i w razie potrzeby wesprzeć je terapią słuchową. W ten sposób zaoszczędzimy dziecku przynajmniej części przyszłych frustracji związanych z nauką.

Jak będzie wyglądało badanie:

  • zgłoszenie się na badanie przez formularz/ weryfikacja wstępna /przekazanie kwestionariuszy/ ustalenie terminu
  • wypełnienie przez rodzica arkuszy wywiadu – wprowadzenie danych na platformę Neuroflow
  • badanie główne: audiometria przesiewowa + testy ryzyka CAPD (Centralnych Zaburzeń Przetwarzania Słuchowego) standaryzowanymi testami na platformie Neuroflow zgodnie z wiekiem dziecka (dzieci 5 letnie – 3 testy, dzieci 6 – letnie – 6 testów)
  • przekazanie rodzicowi / opiekunowi wyników (e: mail)

Dobór baterii testów uzależniony jest od wieku dziecka.

  • Terminy badań będą wyznaczane na bieżąco – w miarę napływania zgłoszeń. Planujemy badania w czwartki lub piątki oraz wybrane soboty.
  • Dziecko przychodzi na badanie z rodzicem (lub wyznaczonym opiekunem). Wynik badania przekazywany jest rodzicowi w formie krótkiego podsumowania od razu po badaniu i przesyłany potem e:mailem. Badanie słuchu o ile to możliwe, powinno odbywać się w jak najwcześniejszych godzinach dnia, kiedy dziecko nie jest jeszcze przebodźcowane i zmęczone. Dla wygody planowania badań prosimy o wybranie w formularzu preferowanego przez Państwa przedziału czasowego. Można wybrać jeden, ale można wybrać również oba. 

Dzieci uczęszczające do Gminnego Przedszkola w Michałowicach z siedzibą w Regułach będą miały możliwość odbycia badania w czasie pobytu w placówce. Wymagana jest wówczas zgoda rodzica na przeprowadzenie badania bez obecności opiekuna oraz wybranie przy zapisie tej opcji w formularzu. Wynik badania zostanie przesłany drogą elektroniczną, bez osobistego omówienia.

    Wszystke pola są wymagane