Diagnoza w zakresie Terapii Ręki

Dla kogo?

Jeżeli Państwa dziecko:

 • pomimo starań z trudnością wykonuje takie czynności jak zakładanie skarpetek, zapinanie guzików, suwaka, wiązanie sznurowadeł
 • unika aktywności plastycznych takich jak rysowanie, malowanie, wycinanie, lepienie
 • rysując zbyt mocno dociska kredkę do kartki bądź dociska ją zbyt delikatnie
 • ma obniżoną sprawność w zakresie grafomotoryki (np. mniej precyzyjnie koloruje, nie potrafi pisać po śladzie)
 • unika kontaktu z substancjami o wyrazistej fakturze lub lepkiej konsystencji (np. piaskiem, plasteliną, klejem)
 • w niezamierzony sposób upuszcza trzymane w ręku przedmioty
 • zbyt mocno dociska trzymane przedmioty i czasami je uszkadza
 • zamiennie posługuje się prawą i lewą ręką podczas rysowania, jedzenia itp.

warto przeprowadzić diagnozę w zakresie terapii ręki.

Kto wykonuje diagnozę?

Diagnozę wykonuje certyfikowany terapeuta terapii ręki posiadający jednocześnie uprawnienia do diagnozowania zaburzeń integracji sensorycznej.

Jaki jest zakres diagnozy?

W trakcie badania:

 1. oceniane są umiejętności w zakresie dużej i małej motoryki, w tym w szczególności umiejętności grafomotoryczne (rodzaj chwytu narzędzia pisarskiego, poziom rysunku)
 2. analizowane są potencjalne przyczyny ograniczeń dziecka w zakresie sprawności manualnej.

W trakcie diagnozy oceniane są następujące aspekty funkcjonowania dziecka:

 • zakres ruchomości stawów: barkowego, łokciowego i nadgarstka
 • napięcie mięśniowe i postawa
 • stabilizacja posturalna
 • przetrwałe odruchy niemowlęce
 • czucie powierzchniowe i głębokie w obrębie dłoni
 • percepcja wzrokowa
 • lateralizacja (preferencja ręki prawej bądź lewej)
 • koordynacja bilateralna (wykonywanie czynności przy użyciu obydwu rąk jednocześnie)

Jak przebiega diagnoza?

W zależności od wieku i umiejętności skupienia przez dziecko uwagi na wykonywanym zadaniu diagnoza odbywa się podczas:

 • jednego spotkania trwającego ok. 2 godzin
 • dwóch spotkań, z których każde trwa ok. 1 godziny.

Trzecie spotkanie poświęcone jest omówieniu wyników diagnozy.

Jak się przygotować do diagnozy?

 1. Na spotkanie należy przynieść dokumentację medyczną dziecka, w tym w szczególności aktualne wyniki badania wzroku dziecka.
 2. Jeśli dziecko ma zdiagnozowaną wadę wzroku, powinno mieć możliwość skorzystania z okularów.
 3. Podczas diagnozy dziecko powinno mieć na sobie wygodny strój sportowy zapewniający mu swobodę ruchu.
 4. Prosimy o przyniesie obuwia na zmianę. Diagnoza przeprowadzana jest w Pracowni, z której korzystamy wyłącznie po zmianie obuwia. Zarówno dzieci jak i rodzice pozostawiają obuwie wierzchnie w szatni na parterze budynku.

Jeśli planujecie Państwo przekazać nam dokumentację dziecka drogą elektroniczną, prosimy o jednoczesne załączenie wypełnionego i podpisanego formularza o ochronie danych osobowych […..]. Formularz umowy jest dostępny w zakładce „Zapisy do poradni”.