Cennik

Integracja sensoryczna

Diagnoza Integracji Sensorycznej

cena zawiera: 2 spotkania diagnostyczne, raport z diagnozy, omówienie wyników diagnozy

400zł

Diagnoza Integracji Sensorycznej z oceną sprawności grafomotorycznej ręki

cena zawiera: 2 lub 3 spotkania diagnostyczne, omówienie wyników diagnozy, 2 raporty z diagnozy (SI i pracy ręki)

500zł

Diagnoza Integracji Sensorycznej z oceną bilateralną

cena zawiera: 2 lub 3 spotkania diagnostyczne, omówienie wyników diagnozy, 2 raporty z diagnozy (SI i bilateralny)

500zł

Konsultacja Integracji Sensorycznej

cena zawiera: 1 spotkanie konsultacyjne (60 min), raport z konsultacji

150zł
Wydanie opinii IS na wniosek rodzica50zł
Terapia Integracji Sensorycznej 
Jednorazowe zajęcia100zł
Karnet 4 zajęć (płatny z góry – 90 zł/zajęcia)360zł
Karnet 12 zajęć (płatny z góry – 85 zł/zajęcia)1020zł

Terapia Bilateralna

Diagnoza bilateralna

cena zawiera: 2 spotkania – diagnostyczne i podsumowujące, raport z diagnozy

200zł
Terapia bilateralna (50 min)90zł
Wizyta kontrolna90zł

Terapia ręki

Diagnoza sprawności grafomotorycznej

cena obejmuje: 1 spotkanie diagnostyczne, omówienie wyników diagnozy, raport z diagnozy

150zł
Terapia ręki (50 min)90zł

Psycholog

Konsultacja psychologiczna jednorazowa (60 min)150zł

Konsultacja psychologiczna całościowa – pakiet

cena obejmuje: 1 spotkanie z rodzicami, 1 spotkanie z dzieckiem, podsumowanie i omówienie wyników z rodzicami

360zł
Terapia psychologiczna 
Pojedyncze zajęcia z psychologiem (50 min)120zł
Karnet 4 zajęć płatny z góry440zł

Neurologopeda

Konsultacja neurologopedyczna (45 min indywidualnej konsultacji z neurologopedą)120 zł
Konsultacja neurologopedyczna (60 min indywidualnej konsultacji z neurologopedą)150 zł
Terapia indywidualna (30 min)70 zł
Terapia indywidualna (45 min)90 zł

Fizjoterapia

Konsultacja fizjoterapeutyczna (60 min)150zł
Pojedyncze zajęcia z fizjoterapeutą (50 min)120zł
Karnet 4 zajęć płatny z góry440zł

Aktywny Trening Słuchowy Neuroflow ATS®

Diagnoza wstępna bez badania słuchu

cena zawiera: 1 spotkanie diagnostyczne, wyniki testów, omówienie diagnozy

200zł

Diagnoza wstępna – z badaniem przesiewowym słuchu

Cena zawiera: 1 spotkanie diagnostyczne, badanie przesiewowe, wyniki testów, omówienie wyników

230zł

Diagnoza kontrolna

Cena zawiera: 1 spotkanie diagnostyczne, badanie przesiewowe, wyniki testów, omówienie wyników

150zł
Trening słuchowy na platformie Neuroflow 
I sesja370zł
II sesja360zł
III sesja250zł
Cena zgodnie z aktualnym poziomem opłat wyznaczonym przez APD- Medical, będącym właścicielem platformy terapeutycznej Neuroflow ATS®. 

Indywidualna Stymulacja Słuchu Metodą Johansena

Diagnoza wstępna

cena obejmuje: szczegółowy wywiad, testy, omówienie wyników

350zł

Diagnoza kontrolna

cena obejmuje: testy, omówienie wyników

200zł

Cena 1 płyty

ilość płyt ustalana jest indywidualnie

160-200zł

Terapia pedagogiczna

Terapia pedagogiczna – indywidualnie (50 min)120zł

Terapia Karmienia

Konsultacja wstępna dla dzieci (2 godz) – 1 krok

cena zawiera: wywiad wstępny, spotkanie z rodzicami, szczegółowe omówienie trudności dziecka, wskazówki do pracy z dzieckiem, zalecenia co do dalszego postępowania

300zł

Spotkanie diagnostyczne (2 godz) – 2 krok po konsultacji wstępnej

cena zawiera: spotkanie z dzieckiem i rodzicami – szczegółowa analiza trudności dziecka na podstawie materiałów zgromadzonych przez rodziców, badanie neurologopedyczne, omówienie dokumentacji, omówienie jadłospisu,podsumowanie, zalecenia terapeutyczne

300zł
Zajęcia terapeutyczne – indywidualne (50 min)120zł
Konsultacja dla niemowląt (2 godz)300zł