Cennik

Integracja Sensoryczna

Diagnoza Integracji Sensorycznej

 

300 zł

Cena obejmuje:

 • 2 spotkania diagnostyczne
 • 1 spotkanie w celu omówienia wyników diagnozy
 • raport z diagnozy

Terapia Integracji Sensorycznej

100 zł

360 zł

1020 zł

Sesja trwa 50 minut. (jednorazowe zajęcia)

 

Karnet 4 zajęć (płatny z góry – 90 zł/zajęcia)

Karnet 12 zajęć (płatny z góry – 85 zł/zajęcia)

Konsultacja Integracji Sensorycznej

140 zł

Konsultacja trwa 60 minut.

Wydanie opinii IS na wniosek rodzica

50 zł

 

Zajęcia multi-sensoryczne

  

Zajęcia w grupie 4-5 osobowej

Zajęcia w grupie 3 osobowej

50 zł

60 zł

Zajęcia trwają 60 minut.

Opłata wnoszona jest każdorazowo za cykl 4 zajęć.

Integracja Bilateralna

Diagnoza wstępna

150 PLN

Cena obejmuje:

 • 1 spotkania diagnostyczne
 • zestaw ćwiczeń

Terapia

90 PLN

Spotkanie trwa 50-60 min.

Wizyta kontrolna

70 PLN

Kontrola raz na 6 tygodni.

Aktywny Trening Słuchowy Neuroflow ATS®

Diagnoza wstępna

200 PLN

Cena obejmuje:

 • 1 spotkania diagnostyczne
 • wyniki testów
 • omówienie diagnozy

Diagnoza wstępna

z badaniem audiometrii tonalnej

250 PLN

Cena obejmuje:

 • 1 lub 2 spotkania diagnostyczne
 • badanie audiometrii tonalnej
 • wyniki testów
 • omówienie wyników

Diagnoza kontrolna

150 PLN

Cena obejmuje:

 • 1 spotkania diagnostyczne
 • wyniki testów
 • omówienie wyników

Trening słuchowy

I sesja – 270 PLN

II sesja – 260 PLN

III sesja – 250 PLN

Cena zgodnie z aktualnym poziomem opłat wyznaczonym przez APD- Medical, będącym właścicielem platformy terapeutycznej Neuroflow ATS®.

Terapia ręki

Diagnoza

120 PLN

Cena obejmuje:

 • 1 spotkania diagnostyczne
 • 1 spotkanie w celu omówienia wyników
 • raport z diagnozy

Zajęcia terapeutyczne

80 PLN

Zajęcia trwają 60 minut.

Psycholog

Konsultacja psychologiczna

120 PLN

 • 60 min indywidualnej konsultacji z psychologiem

Trening indywidualny „Mistrz Emocji”

90 PLN

 • Zajęcia cykliczne – trwają 50 minut.

Terapia pedagogiczna

Zajęcia indywidualne

80 PLN

 • 50 min indywidualnych zajęć z terapeutą