Cennik

Integracja sensoryczna

Diagnoza Integracji Sensorycznej

cena zawiera: 2 spotkania diagnostyczne, raport z diagnozy, omówienie wyników diagnozy

450zł

Diagnoza Integracji Sensorycznej w systemie KATIS (dzieci 12 m.cy – 4 r.ż)

cena zawiera: 2 spotkania diagnostyczne, raport z diagnozy, omówienie wyników diagnozy

450zł

Diagnoza Integracji Sensorycznej z oceną sprawności grafomotorycznej ręki

cena zawiera: 2 lub 3 spotkania diagnostyczne, omówienie wyników diagnozy, 2 raporty z diagnozy (SI i pracy ręki)

500zł

Diagnoza Integracji Sensorycznej z oceną bilateralną

cena zawiera: 2 lub 3 spotkania diagnostyczne, omówienie wyników diagnozy, 2 raporty z diagnozy (SI i bilateralny)

500zł

Konsultacja Integracji Sensorycznej

cena zawiera: 1 spotkanie konsultacyjne (60 min), obszerny raport z konsultacji, polecana dla dzieci młodszych (do 4-5 r.ż lub dla starszych z niewielkimi trudnościami) może stanowić bazę do pełnej diagnozy w przypadku stwierdzenia znaczących trudności.

250zł
Wydanie opinii IS na wniosek rodzica50zł
Terapia Integracji Sensorycznej 
Jednorazowe zajęcia140zł
Karnet 4 zajęć (płatny z góry – 120 zł/zajęcia)480zł
Karnet 12 zajęć (płatny z góry – 115 zł/zajęcia)1380zł

Terapia Bilateralna

Diagnoza bilateralna

cena zawiera: 2 spotkania – diagnostyczne i podsumowujące, raport z diagnozy

300zł
Terapia bilateralna (50 min)120zł
Wizyta kontrolna120zł

Terapia ręki

Diagnoza sprawności grafomotorycznej

cena obejmuje: 1 spotkanie diagnostyczne, omówienie wyników diagnozy, raport z diagnozy

160zł
Terapia ręki (50 min)120zł

Psycholog

Konsultacja psychologiczna jednorazowa (60 min)160zł

Konsultacja psychologiczna całościowa  – pakiet

cena obejmuje: 1 spotkanie z rodzicami, 1 spotkanie z dzieckiem, podsumowanie i omówienie wyników z rodzicami

360zł
Terapia psychologiczna (dzieci – młodzież) 
Pojedyncze zajęcia z psychologiem (50 min)140zł
Karnet 4 zajęć płatny z góry520zł

Neurologopeda

Konsultacja neurologopedyczna (60 min indywidualnej konsultacji z neurologopedą)150 zł
Terapia indywidualna (30 min) – zajęcia jednorazowe80 zł
Terapia indywidualna (30 min) – pakiet 4 zajęć (płatne z góry)300 zł
Terapia indywidualna (45 min) – zajęcia jednorazowe 100 zł
Terapia indywidualna (45 min) – pakiet 4 zajęć (płatne z góry)380 zł

Terapia neurologopedyczna + elektrostymulacja  (50 min) – zajęcia jednorazowe

do spotkania należy doliczyć jednorazowo koszt elektrod – 30 zł (elektrody są wielorazowego użytku)

130 zł

Terapia neurologopedyczna + elektrostymulacja  (50 min) – pakiet 4 zajęć (płatne z góry)

do pierwszego spotkania należy doliczyć jednorazowo koszt elektrod – 30 zł (elektrody są wielorazowego użytku)

480 zł

Elektrostymulacja neurologopedyczna

Pierwsza wizyta (50 min) – obowiązkowe spotkanie z terapeutą, szczegółowy wywiad, plan terapii150zł
Elektrostymulacja obszaru ustno – twarzowego – 1 sesja60zł
Pakiet 10 elektrostymulacji 500zł

MNRI® Terapia Neurotaktylna

Terapia Neurotaktylna (50 min) – jednorazowa sesja140zł
Karnet 4 zajęć płatny z góry (50 min)480zł
Sesja z rodzicami – nauka pracy w domu wybranymi technikami (30 – 40 min)90zł

Fizjoterapia

Konsultacja fizjoterapeutyczna (60 min)160zł
Pojedyncze zajęcia z fizjoterapeutą (50 min)140zł
Karnet 4 zajęć płatny z góry480zł

Aktywny Trening Słuchowy Neuroflow ATS®

Diagnoza wstępna – z badaniem słuchu

Cena zawiera: 1 spotkanie diagnostyczne, badanie – audiometria tonalna, wyniki testów, omówienie wyników

290zł

Diagnoza kontrolna

Cena zawiera: 1 spotkanie diagnostyczne, audiometryczne badanie przesiewowe, wyniki testów, omówienie wyników

200zł
Trening słuchowy na platformie Neuroflow 
I sesja370zł
II sesja360zł
III sesja350zł
Cena zgodnie z aktualnym poziomem opłat wyznaczonym przez APD- Medical, będącym właścicielem platformy terapeutycznej Neuroflow ATS®. 

Indywidualna Stymulacja Słuchu Metodą Johansena

Diagnoza wstępna z audiometrią

cena obejmuje: szczegółowy wywiad, testy, omówienie wyników

300zł

Diagnoza wstępna bez audiometrii

cena obejmuje: szczegółowy wywiad, testy, omówienie wyników

250zł

Diagnoza kontrolna z audiometrią

cena obejmuje: testy, omówienie wyników

200zł

Diagnoza kontrolna bez audiometrii

cena obejmuje: testy, omówienie wyników

160zł

Cena 1 płyty

ilość płyt ustalana jest indywidualnie

160-200zł

Terapia Karmienia

Konsultacja wstępna dla dzieci (2 godz) – 1 krok

cena zawiera: wywiad wstępny, spotkanie z rodzicami, szczegółowe omówienie trudności dziecka, wskazówki do pracy z dzieckiem, zalecenia co do dalszego postępowania

300zł

Spotkanie diagnostyczne (2 godz) – 2 krok po konsultacji wstępnej

cena zawiera: spotkanie z dzieckiem i rodzicami – szczegółowa analiza trudności dziecka na podstawie materiałów zgromadzonych przez rodziców, badanie neurologopedyczne, omówienie dokumentacji, omówienie jadłospisu,podsumowanie, zalecenia terapeutyczne

300zł
Zajęcia terapeutyczne – indywidualne (50 min)120zł
Konsultacja dla niemowląt (2 godz)300zł

Diagnoza gotowości szkolnej

Podstawowa diagnoza gotowości szkolnej

cena obejmuje: 1-2 spotkania diagnostyczne, diagnozę baterią 5/6, omówienie wyników diagnozy, raport z diagnozy

300zł

Neuromotoryczna diagnoza gotowości szkolnej

cena obejmuje: 2 spotkania diagnostyczne, diagnozę baterią 5/6, konsultację SI, omówienie wyników diagnozy, raport z diagnozy

450zł

Terapia pedagogiczna

Terapia pedagogiczna – indywidualnie (50 min)120zł

Trening Umiejętności społecznych

Zajęcia grupowe dla dzieci – cykl 12 zajęć – (czas trwania 60 min)

grupa 5 – 8 osobowa, możliwość opłacania w ratach (2 x 360 zł)

720zł

Zajęcia grupowe dla młodzieży – cykl 12 zajęć – (czas trwania 90 min)

grupa 5 – 8 osobowa, możliwość opłacania w ratach (2 x 540 zł)

1080zł
Indywidualna konsultacja z terapeutą przed przyjęciem do grupy / w trakcie trwania zajęć100zł