Terapia psychologiczna

Na czym polega?

Terapia psychologiczna jest formą wspomagania funkcjonowania człowieka w codziennym życiu, zwiększania skuteczności jego działania, wspierania w osobistym rozwoju.

Psycholog w czasie indywidualnych spotkań stara się pomóc człowiekowi w lepszym zrozumieniu własnego zachowania i zachowania innych ludzi. Dzięki temu wzajemne porozumienie staje się łatwiejsze. Może pomóc zmienić niepożądane zachowania, nauczyć się nowych, korzystniejszych, polepszyć komunikację międzyludzką.

Dla kogo jest przeznaczona?

Z terapii psychologicznej mogą korzystać zarówno starsze dzieci, młodzież jak i dorośli.

Wśród dzieci i młodzieży terapia psychologiczna dotyczy najczęściej

  • problemów osobistych (depresje, lęki, problemy w radzeniu sobie z emocjami, stresem, trudności w relacjach społecznych, nieśmiałość, problemy z akceptacją siebie, zaburzenia odżywiania)
  • trudności szkolnych
  • problemów rodzinnych

Przed rozpoczęciem wsparcia psychologicznego konieczna jest konsultacja psychologiczna w celu ustalenia istoty problemów i rodzaju działania.