Elektrostymulacja neurologopedyczna

Elektrostymulacja to nowoczesna metoda wspomagająca proces min. terapii logopedycznej. Zabieg polega na przepływie prądu o bardzo niskim natężeniu przez mięśnie. To metoda pobudzająca i pozwalająca wzmocnić uszkodzone lub osłabione mięśnie podniebienia miękkiego, języka, warg. Elektrostymulacja oddziałuje na cały aparat artykulacyjny, zmusza go do większego wysiłku, a tym samym zdecydowanie usprawnia realizację poszczególnych głosek.

Terapia może być prowadzona u dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

Dla kogo?

Wskazania do zabiegów elektrostymulacji:

 • zaburzenia artykulacji
 • opóźniony rozwój mowy
 • zaburzenia napięcia mięśniowego
 • ślinienie
 • afazja motoryczna
 • mowa nosowa
 • problemy z połykaniem pokarmów
 • ksztuszenie podczas jedzenia i picia
 • stan po adenotomii (usunięciu migdałka gardłowego)
 • stan po operacji rozszczepu warg i podniebienia
 • wysiękowe zapalenie uszu (zaburzenia pracy trąbki słuchowej)
 • niedosłuchy
 • dyslalia obwodowa
 • porażenie nerwu twarzowego
 • nawykowe otwieranie ust
 • zaburzenia pracy stawów skroniowo-żuchwowych

Kto kwalifikuje na terapię?

Przed zabiegiem konieczne jest spotkanie się z terapeutą w celu przeprowadzenia szczegółowego wywiadu. Na podstawie wywiadu i badania terapeuta ocenia stan dziecka i kwalifikuje je do terapii oraz planuje zabiegi.

Jak wygląda terapia?

Do terapii używamy specjalistycznego sprzętu, w którym stosowane są różne elektrody w zależności od rodzaju stymulacji. Komplet elektrod jest dobierany do pacjenta i używany wielorazowo, tylko dla niego.

Czas trwania zabiegu zależny jest od wieku i zaburzeń pacjenta. Najlepsze efekty można uzyskać poddając się kilku seriom zabiegów. Skutki mogą zostać zauważone już po pierwszej serii.

Terapia jest bezbolesna. Podczas stosowania elektrostymulacji u dziecka może wystąpić mrowienie na skórze, wibracja mięśni wokół elektrody lub nie występują żadne odczucia.

Jakie są przeciwskazania do terapii?

Podczas pierwszego wywiadu terapeuta ocenia, czy nie ma przeciwskazań do prowadzenia terapii. Przeciwskazaniami są:

 • silna arytmia serca
 • epilepsja
 • aktywny nowotwór złośliwy
 • stymulacja w okolicy klatki piersiowej u osób z wszczepionym rozrusznikiem serca
 • nieuregulowane nadciśnienie
 • ciąża
 • zaburzenia naczyniowe w miejscu stymulacji (np. żylaki)
 • występowanie zmian skórnych w miejscu stymulacji (rany, wysypka)
 • gorączka

Jakie są spodziewane efekty?

 • wzrost elastyczności tkanek poddawanych zabiegowi
 • zapobieganie powstawania bliznowców
 • poprawa siły mięśni
 • zwiększenie masy oraz objętości mięśni
 • poprawa ukrwienia okolicy operowanej
 • wzrost pobudzenia tkanek
 • przyspieszenie gojenia
 • zmniejszenie obrzęków pooperacyjnych
 • działanie przeciwbólowe
 • działanie przeciwzapalne

O czym trzeba pamiętać?

Elektrostymulacja jest tylko metodą wspomagającą w stałej terapii logopedycznej, neurologopedycznej lub terapii karmienia. Bardzo ważne jest, aby równolegle z elektrostymulacją wykonywać intensywnie ćwiczenia narządów artykulacyjnych dziecka w/g wskazań logopedy.