Poznaj nasz zespół

Jesteśmy zespołem doświadczonych diagnostów i terapeutów dbających o stałe podnoszenie kwalifikacji i pogłębianie wiedzy.

Wierzymy, że do każdego dziecka jest jakiś kluczyk, trzeba go tylko umiejętnie odszukać!

Agnieszka Potok

Dyrektorka Poradni Kluczyk, pedagog, instruktorka Aikido, terapeutka integracji sensorycznej, terapii bilateralnej, aktywnego treningu słuchowego Neuroflow, Metody Johansena IAS, trenerka TUS

Kliknij, by zobaczyć wykształcenie i kwalifikacje

Magister pedagogiki – Wydział Nauk o Wychowaniu specjalność: pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z wychowaniem fizycznym i rehabilitacją narządu ruchu. (WSP TWP w Warszawie)

Instruktorka aikido (5 dan), wychowawca, terapeutka Integracji Sensorycznej, Terapii Bilateralnej, Neuroflow, Johansen IAS, trenerka TUS

Certyfikaty / uprawnienia

Instruktor Rekreacji Ruchowej ze specjalnością Aikido – UKFiS

Terapeuta i diagnosta Integracji Sensorycznej PSTIS , Certyfikat nr 2628

Certyfikowany terapeuta i diagnosta Terapii Bilateralnej – CWiR Dobry Start Katarzyna Rychetsky, certyfikat nr PL00289/2017

Certyfikowany diagnosta metody Aktywnego Treningu Słuchowego Neuroflow, Certyfikat nr 11713

Trener TUS, certyfikat MEN nr 1075/2021

Certyfikowany diagnosta  Metody Stymulacji Słuchu Johansena IAS, certyfikat nr PL 0777/21

Szkolenia specjalistyczne

• Warsztaty metodyczne I i II stopnia „ Terapia tańcem i ruchem” – Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna „ Edukacja”. (2006)

• Warsztat psychologiczny „ Podstawy DMT” (podstawy psychoterapii tańcem i ruchem) – INSTYTUT DMT – POLSKI INSTYTUT PSYCHOTERAPII TAŃCEM I RUCHEM. (2006)

• Warsztat „ Ruch jako pierwszy język komunikacji” – INSTYTUT DMT – POLSKI INSTYTUT PSYCHOTERAPII TAŃCEM I RUCHEM. (2009)

• kurs BLS/AED Podstawowe zabiegi resuscytacyjne i Automatyczna Defibrylacja Zewnętrzna z elementami RATOWNICTWA URAZOWEGO – TRAINING CENTRE IZONE.

• Podyplomowe Studia Wspierania Dzieci z Problemami Rozwojowymi – Wydział Pedagogiki UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO (2011)

• Szkolenie „ Rozwój sensomotoryczny dziecka w wieku przedszkolnym” – Animus Medica / Fundacja na Rzecz Rodzin Dzieci z Autyzmem i Innymi Dysfunkcjami (2014)

• Szkolenie „Spektrum Autyzmu w Terapii Integracji Sensorycznej” Sensum Mobile (2018)

• Kurs „Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych” Międzynarodowy Instytut dr Svetlany Masgutovej (2020)

•  Terapia Behawioralna w teorii i praktyce – 3-modułowy kurs bazowy w ramach PLTB (2020)

Szkolenie „Autoregulacja w obserwacji sensorycznej małego dziecka” Sinet M. Karga (2020)

Kurs „Terapia ręki w Teorii Integracji Sensorycznej” Sensum Mobile Z. Przyrowski (2021)

Szkolenie „Nadwrażliwość słuchowa, APD, SPD a treningi słuchowe”. Sinet M. Karga (2021)

Kurs ” Trening Umiejętności Społecznych I i II stopnia – Trener TUS”, SOYER (2021)

Kurs „Indywidualna Stymulacja Słuchu Metodą Johansena IAS” – Centrum Metody Johansena IAS (2021)

Doświadczenie

Od 2001 r. jestem odpowiedzialna za pracę szkoleniową, pedagogiczną i wychowawczą z dziećmi i młodzieżą od 4 do 18 roku życia. Prowadzę zajęcia w grupach treningowych, szkolę kadrę, tworzę projekty wychowawcze. Prowadzę i tworzę autorski projekt „Aikido dla Pań”.

W 2011 roku otrzymałam wyróżnienie Ministra Sportu i Turystyki za wieloletnią pracę z grupami dziecięcymi aikido.

Współpracuję z warszawskimi przedszkolami i szkołami jako nauczyciel / specjalista prowadzący zajęcia ruchowe w połączeniu z elementami integracji sensorycznej i różnych form terapii ruchowej.

Prywatnie jestem „nałogowym czytaczem książek”, kocham taniec, żeglowanie, czasem piszę bajki, bloguję i fotografuję. Uwielbiam koty 🙂

W Poradni Kluczyk prowadzi:

• diagnozę i terapię Integracji Sensorycznej

• diagnozę terapię bilateralną

• diagnozę i terapię ręki

• aktywny trening słuchowy metodą Neuroflow

• indywidualną stymulację słuchu Metodą Johansena IAS

Anita Majewska

pedagog, terapeutka integracji sensorycznej, terapeutka ręki, certyfikowany diagnosta metody stymulacji słuchowej Neuroflow oraz Johansena

Kliknij, by zobaczyć wykształcenie i kwalifikacje

Jestem dyplomowanym terapeutą i diagnostą integeracji sensorycznej, certyfikowanym diagnostą metody Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena oraz Aktywnego Treningu Słuchowego Neuroflow.  Dyplom pedagoga terapeuty uzyskałam z wyróżnieniem na Uniwersytecie Warszawskim.

Certyfikaty / uprawnienia

– Terapeuta i diagnosta Integracji Sensorycznej, kurs specjalistyczny (2017) oraz Studia Podyplomowe Integracja Sensoryczna (2019)

– Certyfikowany diagnosta metody Aktywnego Treningu Słuchowego Neuroflow (2018)

– Certyfikowany diagnosta metody Indywidualnej Stymulacji Słuchu Dr K. Johansena (2021)

Szkolenia specjalistyczne, konferencje:

– Terapia ręki I i II stopnia, Acentrum (2016)

– Grafomotoryka w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym w oparciu o PTR, Acentrum (2016)

– Masaż Shantalla, Dotyk w życiu i rozwoju dziecka, Acentrum (2016)

– Integracja sensoryczna, CIS (2017)

– Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się osób niemówiących (AAC)  (2018)

– Spektrum Autyzmu w Terapii Integracji Sensorycznej, Sensum Mobile (2018)

– Aktywny Trening Słuchowy Metodą Neuroflow, APD Medical (2018)

– Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych, cz. I i II Międzynarodowy Instytut dr Svetlany Masgutovej (2020)

– Ruchy Oczu, szkolenie certyfikowane, Akademia Ćwiczę Oko (2020)

– Konferencje i szkolenia z zakresu widzenia (Optodysleksja i kolorowe maski, Porozmawiajmy o akomodacji, Oczopląs, Niedowidzenie, Syndrom Irlene), B. Pakuła, Ćwiczę Oko  (2020)

– Indywidualna Stymulacja Słuchu Dr K. Johansena, centrum Metody Johansena  (2021)

Doświadczenie:

Pracuję z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym. Doświadczenie zdobywałam prowadząc grupy o charakterze integracyjnym, udzielając wsparcia indywidualnego uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, prowadząc indywidualne zajęcia terapeutyczne w poradniach oraz na turnusach rehabilitacyjnych. Chętnie dzielę się zdobytą wiedzą. Prowadzę szkolenia dla rodziców oraz osób pracujących na co dzień z dziećmi.

Prywatnie jestem spełnioną mamą i żoną. Kolekcjonuję baśnie i opowieści z różnych stron świata. Fascynują ją małe formy teatralne. W wolnych chwilach tworzę lalki i marionetki. Zajęcia z dziećmi prowadzę w oparciu o autorskie scenariusze.

W Poradni Kluczyk jestem odpowiedzialna za:

+ diagnozę zaburzeń w zakresie integracji sensorycznej

+ diagnozę i terapię ręki

+ diagnozę przetwarzania słuchowego metodą Neuroflow

+ diagnozę przetwarzania słuchowego w kierunku terapii metodą Johansena

Aleksandra Brylak

fizjoterapeutka, terapeutka integracji sensorycznej, instruktorka tańca sportowego

Kliknij, by zobaczyć wykształcenie i kwalifikacje

Wykształcenie w zakresie fizjoterapii uzyskała w Wyższej Szkole Fizjoterapii z siedzibą w Warszawie. Swoją wiedzę poszerza systematycznie na kursach specjalistycznych.

Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobywała jako instruktor, wolontariusz i wychowawca, m.in. we współpracy z Pałacem Młodzieży oraz Ośrodkiem Rehabilitacji AMICUS

Od IX 2019 współpracuje z Poradnią Definitiva oraz Centrum Rehabilitacji Ruchowej Kinetik jako fizjoterapeuta i terapeuta SI.

Certyfikaty i uprawnienia

2015 – Licencjonowany Instruktor Tańca Sportowego, legitymacja nr 20552, Polska Akademia Sportu

2019 – lincencja fizjoterapeuty nr 64838 wystawiona przez Krajową Izbę Fizjoterapeutów

2019 – Kurs I i II stopnia, Integracja Sensoryczna, Rehamax

Szkolenia specjalistyczne:

Kurs Kinezjotapingu, Kinesio Polska

Szkolenie „Zaburzenia przetwarzania słuchowego APD jedną z przyczyn trudności w uczeniu się i komunikacji”

Ewelina Dobrodziej

pedagog, terapeutka integracji sensorycznej, terapeutka pedagogiczna

Kliknij, by zobaczyć wykształcenie i kwalifikacje

Tytuł magistra pedagogiki uzyskała na Akademii Pedagogiki Specjalnej w 2015  roku.

Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując jako wychowawca w przedszkolu i żłobku oraz jako terapeuta pedagogiczny, prowadząc zajęcia terapeutyczne w poradni oraz podczas turnusów rehabilitacyjnych.

W ramach terapii pedagogicznej koncentruje się na pomocy dzieciom z trudnościami dyslektycznymi.

Aktualnie pracuje jako Wychowawca w żłobku „Dziecięcy Raj”, gdzie pełni również funkcję Zastępcy Dyrektora.

Certyfikaty i uprawnienia:

2019 – Studia Podyplomowe,  Integracja Sensoryczna, Wyższa Szkoła Edukacji w Sporcie

Szkolenia specjalistyczne:

„Integracja Bilateralna”

„Diagnoza i Terapia Ręki, szkolenie I i II stopnia”

„Metody Integracji Sensorycznej w praktyce”

„Emocje dziecka z Zespołem Aspergera”

„Małe dziecko z trudnościami w rozwoju”

Magdalena Wancerz

pedagog, terapeutka integracji sensorycznej

Kliknij, by zobaczyć wykształcenie i kwalifikacje

Tytuł magistra pedagogiki uzyskała na Akademii Pedagogiki Specjalnej w 2018  roku.

Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując jako wychowawca w  przedszkolu integracyjnym oraz terapeuta prowadzący zajęcia rewalidacyjne w poradniach oraz szkołach specjalnych.

Aktualnie pracuje jako terapeuta integracji sensorycznej.

Certyfikaty i uprawnienia:

2019 – Studia Podyplomowe,  Integracja Sensoryczna, Wyższa Szkoła Edukacji w Sporcie

Szkolenia specjalistyczne:

„Trening Umiejętności Społecznych”

„Integracja Bilateralna”

„Terapia Ręki”

„Integracja Odruchów Dynamicznych i Posturalnych”

„Przestrzeń Terapeutyczna dla dzieci z ASD”

„AAC komunikacja wspomagająca i alternatywna”

Anna Słupecka

pedagog, terapeutka integracji sensorycznej

Kliknij, by zobaczyć wykształcenie i kwalifikacje

Tytuł magistra pedagogiki na kierunku wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wychowanie przedszkolne uzyskała na Akademii Pedagogiki Specjalnej w 2017 roku.

Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w  przedszkolu i szkole podstawowej jako wychowawca oraz terapeuta integracji sensorycznej.

Certyfikaty i uprawnienia:

XI 2019 – Kurs I i II stopnia,  Integracja Sensoryczna, Rehamax

Szkolenia specjalistyczne:

„Wykrywanie wczesnych sygnałów nieprawidłowości rozwojowych u dzieci w wieku 0-3 lata”

„Jak rozumieć dziecko trudne – teoria przywiązania w pigułce”

„Profil psychodedukacyjny PEP-R – jako podstawa w konstruowaniu planu terapeutycznego u dzieci z zaburzeniami rozwoju”

„Klucz do uczenia się” – kurs Programu Rozwoju Poznawczego

„Praca terapeuty – cienia z dzieckiem z autyzmem i Zespołem Aspergera”

„Metoda werbo-tonalna w terapii dzieci z zaburzeniami komunikacji językowe – I stopień”

Magdalena Dyrzbańska

pedagog przedszkolny, terapeutka integracji sensorycznej

Kliknij, by zobaczyć wykształcenie i kwalifikacje

Tytuł magistra pedagogiki uzyskała na kierunku pedagogika przedszkolna z terapią pedagogiczną w 2013 roku.

Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w  placówkach prywatnych i państwowych jako wychowawca przedszkolny i terapeuta integracji sensorycznej.

W  2019 ukończyła studia podyplomowe w Wyższej Szkole Edukacji w Sporcie na kierunku integracja sensoryczna.

 

Sylwia Mężyńska

neurologopedka, terapeutka integracji sensorycznej

Kliknij, by zobaczyć wykształcenie i kwalifikacje

W 2018 ukończyła Podyplomowe Studium Logopedyczne na Uniwersytecie im. Kardynała Wyszyńskiego, a w 2019 Studia Podyplowe w zakresie neurologopedii na Uczelni Łazarskiego.

W  2020 ukończyła Studia Podyplomowe w Wyższej Szkole Edukacji w Sporcie na kierunku integracja sensoryczna.

Od trzech lat prowadzi zajęcia logopedyczne dla studentów wydziału aktorskiego i wokalnego Akademii Teatralnej w Warszawie.

Wiedzę z zakresu logopedii, neurologopedii i terapii pedagogicznej stale poszerza na kursach specjalistycznych. Uczestniczyła w następujących szkoleniach:

Terapia stawów skroniowo-żuchwowych TMJ (2020r.)

MNRI® Integracja Odruchów Ustno-Twarzowych (2020r.)

PNF w Logopedii (2020r.)

Seplenienie boczne – diagnoza i terapia (2020r.)

Terapia manualna w logopedii (2020r.)

Jak starzeje się mózg i umysł (2020r.)

O sztuce mowy. Dykcja i emisja głosu (2019r.)

Automasaż – sam możesz rozluźnić swoje ciało (2019r.)

Elastyczny Terapeutyczny Taping w logopedii podejście Esther de Ru (2019r.)

Cykl szkoleń Metody Krakowskiej (2018r.)

Diagnoza i Terapia Ręki – kurs I i II stopnia w ujęciu globalnym (2017r.)

Kurs Terapeuty Terapii Bilateralnej (2021 r.) 

Patrycja Juszczuk

psycholog, terapeutka pedagogiczna

Kliknij, by zobaczyć wykształcenie i kwalifikacje

Absolwentka Wydziału Psychologii ze specjalizacją: psychoprofilaktyka i pomoc psychologiczna. Ukończyła studia w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej z terapią pedagogiczną oraz kierunek: diagnoza psychologiczna w praktyce klinicznej.

Pracuje z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz ich rodzicami. Prowadzi zajęcia z zakresu mindfulness, które poleca dzieciom z trudnościami z koncentracją uwagi.

Pracuje z lękami,  trudnościami emocjonalnymi,  wycofaniem społecznym, problemami z asertywnością.

Dodatkowo prowadzi terapię dzieci z zespołem Aspergera.

Szkolenia specjalistyczne:

„Praca z uczniem z ADHD”

„Pierwsza Pomoc Przedmedyczna”

„Szacunek do siebie, szacunek do innych – Postawa asertywna w pracy wychowawczej”

„Wykorzystanie kart metaforycznych w pracy wychowawczej”

„Rola emocji w życiu i pracy nauczyciela”

„Innowacyjna świetlica”

„Szkolenie uprawniające do wykonywania diagnozy inteligencji narzędziem Stanford-Binet V”

„Pierwsza Pomoc Przedmedyczna”

 

Anna Idzikowska – Guzy

neurologopedka, trenerka i terapeutka karmienia, oligofrenopedagog, diagnostka zaburzen przetwarzania słuchowego metody Johansena, Neuroflow, Warnkego, terapeutka integracji bilateralnej.

Kliknij, by zobaczyć wykształcenie i kwalifikacje

Magister sztuki wydziału dyrygentury chóralnej i edukacji muzycznej Akademii Muzycznej w Katowicach, muzykoterapeuta.

Studia podyplomowe logopedyczne i oligofrenopedagogiczne ukończyłam na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Studia podyplomowe neurologopedyczne na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie.

 

Certyfikaty/ uprawnienia

 • Trener i terapeuta karmienia 2021
 • Terapeuta orofacjalny 2021
 • Arfid wyzwanie XXI wieku dla rodziców i terapeutów. Od zabawy do jedzenia.Praca logopedy wobec dziecka z postawą neofobiczną, Arfid-em 2019

 

 • Niemowlak u logopedy cz1 – opieka logopedyczna nad niemowlęciem 2020
 • Niemowlak u logopedy cz2 Miobobo – skrócone wędzidełko podjęzykowe u niemowląt – podejście praktyczne 2020
 • Smykomultisensoryka – szkolenie trenerskie uprawniające do prowadzenia zajęć sensorycznych dla niemowląt i dzieci – 2018
 • LogoSensoryka – program zajęć wspierających rozwój mowy oraz rozwój sensomotoryczny dzieci – 2019
 • Trener Bajkoterapii – 2021

 

 • Słuch – rozwój i stymulacja (od niemowlaka do starszaka) 2021
 • Technologie dla bobasa – szumisie na dobry sen 2020
 • Logorytmika – ruch słuch słowo – 2018
 • Logorytmika w praktyce – 2018

 

 • Certyfikowany diagnosta metody Stymulacji Słuchu Johansena IAS, certyfikat nr PL 0383/16
 • Certyfikowany terapeuta i diagnosta Terapii Bilateralnej – Andy Dalziell i CWR Dobry Start, certyfikat nr PL 00138/2016
 • Certyfikowany diagnosta i terapeuta zaburzeń przetwarzania słuchowego metodą Neuroflow Aktywny Trening Słuchowy 2016
 • Certyfikowany diagnosta i terapeuta treningu percepcji słuchowej, mowy i prawidłowej pisowni Metodą Warnkego 2017
 • Certyfikowany diagnosta i terapeuta Sensomotoryki – diagnoza, planowanie i prowadzenie kompleksowej terapii sensomotorycznej. Wpływ niezintegrowanych odruchów wczesnodziecięcych na sferę edukacyjną oraz zachowanie dzieci 2018
 • Certyfikowany diagnosta i terapeuta ręki i zaburzeń motoryki małej – diagnoza – terapia – masaż – 2018
 • Trener TUS – 2016

Certyfikowane szkolenia diagnostyczne:

 • KORP – karty oceny rozwoju psychoruchowego – narzędzie diagnozy rozwoju dziecka od 1 miesiąca do 9 roku życia – 2014
 • KOLD – karty oceny logopedycznej dziecka – test do diagnozy dzieci w wieku od 1 miesiąca do ukończonego 9 roku życia – 2017
 • KOZE – karty oceny zachowania i emocji – kwestionariusz oceny i opisu nieprawidłowości w zachowaniu i reakcjach emocjonalnych dziecka od wieku niemowlęcego do końca okresu szkolnego – 2017

 

 • Profil Psychoedukacyjny PEP_R – diagnoza funkcjonalna dzieci z autyzmem – Synapsis 2016
 • Diagnozowanie małych dzieci w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu – Synapsis 2016
 • VB_MAPP diagnoza funkcjonalna osób z zaburzeniami rozwoju – Fundacja JIM 2020

 

Certyfikowane szkolenia:

 • Makaton – program rozwoju komunikacji – 2018
 • PECS – Poziom 1 – 2018
 • SAZ – Terapia behawioralna w teorii i praktyce – kurs bazowy 3-modułowy – 2018

Szkolenia:

 • Kurs instruktorski Buteyki – 2020
 • Cykl szkoleń Terapii Neurobiologicznej organizowanych przez Centrum Metody Krakowskiej:
 • Terapia neurobiologiczna
 • Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń autystycznych
 • Diagnoza i terapia dzieci z zespołem Aspergera
 • Praca z dzieckiem autystycznym
 • Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji
 • Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych
 • Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania
 • Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania w przedszkolu
 • Metody badania zagrożenia dysleksją
 • Dziecko zagrożone dysleksją, z dysleksją i innymi zaburzeniami – wspomaganie rozwoju
 • Problemy poznawcze dzieci dwujęzycznych – diagnoza i terapia
 • Metody wywoływania głosek

Jestem trenerem i terapeutą karmienia. Zajmuję się również diagnozą i terapią zaburzeń mowy i języka, wspieraniem rozwoju komunikacji, komunikacją alternatywną i wspomagającą AAC. Pracuję z dziećmi w wieku niemowlęcym, przedszkolnym i wczesnoszkolnym, z różnymi wyzwaniami rozwojowymi. Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując w placówkach państwowych i prywatnych, szkolnych i przedszkolnych oraz na oddziałach szpitalnych jako muzykoterapeuta i logopeda.

Wspołtwórca Placu Zabaw wydawnictwa WSiP- programu rocznego przygotowania przedszkolnego dla 6 latków.

Swoją wiedzę stale poszerzam na specjalistycznych szkoleniach i kursach.

Prywatnie jestem mamą dwójki nastolatków, miłośniczką fotografii, gór i wspinaczki via Ferrata.

 

Roman Hoffmann

pedagog resocjalizacyjny, instruktor Aikido, trener TUS

Julia Multan

Fizjoterapeutka, terapeutka integracji sensorycznej, instruktorka metody Pilates