Poznaj nasz zespół

Jesteśmy zespołem doświadczonych diagnostów i terapeutów dbających o stałe podnoszenie kwalifikacji i pogłębianie wiedzy.
Wierzymy, że do każdego dziecka jest jakiś kluczyk, trzeba go tylko umiejętnie odszukać!

Anita Majewska

pedagog, terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta ręki, certyfikowany diagnosta metody aktywnego treningu słuchowego Neuroflow.

Wykształcenie w zakresie pedagogiki terapeutycznej uzyskała na Uniwersytecie Warszawskim. Systematycznie poszerza swoje kwalifikacje na kursach specjalistycznych.

Certyfikaty / uprawnienia
- Terapeuta i diagnosta Integracji Sensorycznej, legitymacja nr 266/CIS/2017
- Certyfikowany diagnosta metody Aktywnego Treningu Słuchowego Neuroflow, Certyfikat numer 11713

Szkolenia specjalistyczne, konferencje
- Terapia ręki I i II stopnia, Acentrum, A. Giczewska i W. Bartkiewicz, 2016
- Grafomotoryka w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym w oparciu o PTR, Acentrum, W. Bartkiewicz, 2016
- Masaż Shantalla, Acentrum, A. Giczewska, 2016
- Integracja Sensoryczna, Kurs specjalistyczny dla terapeutów i diagnostów, Centrum Integracji Sensorycznej w Warszawie, A. Samuś, I. Palicka, M. Surga, 2017
- Aktywny Trening Słuchowy metodą Neuroflow, APD Medical, dr. A. Senderski, Warszawa, 2018
- Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się osób niemówiących (AAC), Poradnia Przystań Szkraba, A. Smyczek, 2018
- Konferencja naukowa SPTIS, maj 2018, „Modulacja sensoryczna – neurobiologiczny proces od narodzin do starości”

Dowświadczenie
Doświadczenie zawodowe zdobywała w przedszkolach i szkołach podstawowych,
prowadząc grupy o charakterze integracyjnym, udzielając wsparcia indywidualnego uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, prowadząc zajęcia terapeutyczne w poradniach oraz na turnusach rehabilitacyjnych. Pracowała jako wychowawca i terapeuta z dziećmi o różnych problemach rozwojowych m.in. autyzm, niepełnosprawność intelektualna, Zespół Downa, MPD.

Prywatnie spełniona mama i żona. Kolekcjonuje baśnie i opowieści z różnych stron świata. Fascynują ją małe formy teatralne. W wolnych chwilach tworzy lalki i marionetki, prowadzi animacje oparte na autorskich scenariuszach.

W Poradni Kluczyk prowadzi:
+ terapię integracji sensorycznej
+ terapię ręki
+ Aktywny Trening Słuchowy metodą Neuroflow

Agnieszka Potok

pedagog, instruktorka Aikido, terapeuta integracji sensorycznej, terapii bilateralnej, neuroflow

Magister pedagogiki - Wydział Nauk o Wychowaniu specjalność: pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z wychowaniem fizycznym i rehabilitacją narządu ruchu. (WSP TWP w Warszawie)
Instruktor aikido (5 dan), wychowawca, terapeuta Integracji Sensorycznej, Terapii Bilateralnej, Neuroflow.

Certyfikaty / uprawnienia
Instruktor Rekreacji Ruchowej ze specjalnością Aikido - UKFiS
Terapeuta i diagnosta Integracji Sensorycznej PSTIS , Certyfikat nr 2628
Certyfikowany terapeuta i diagnosta Terapii Bilateralnej - CWiR Dobry Start Katarzyna Rychetsky, certyfikat nr PL00289/2017
Certyfikowany diagnosta metody Aktywnego Treningu Słuchowego Neuroflow, Certyfikat nr 11713
Szkolenia specjalistyczne, konferencje
• Warsztaty metodyczne I i II stopnia „ Terapia tańcem i ruchem” – Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna „ Edukacja”. (2006)
• Warsztat psychologiczny „ Podstawy DMT” (podstawy psychoterapii tańcem i ruchem) – INSTYTUT DMT – POLSKI INSTYTUT PSYCHOTERAPII TAŃCEM I RUCHEM. (2006)
• Warsztat „ Ruch jako pierwszy język komunikacji” - INSTYTUT DMT – POLSKI INSTYTUT PSYCHOTERAPII TAŃCEM I RUCHEM. (2009)
• kurs BLS/AED Podstawowe zabiegi resuscytacyjne i Automatyczna Defibrylacja Zewnętrzna z elementami RATOWNICTWA URAZOWEGO – TRAINING CENTRE IZONE.
• Podyplomowe Studia Wspierania Dzieci z Problemami Rozwojowymi – Wydział Pedagogiki UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO (2011)
• Szkolenie „ Rozwój sensomotoryczny dziecka w wieku przedszkolnym” – Animus Medica / Fundacja na Rzecz Rodzin Dzieci z Autyzmem i Innymi Dysfunkcjami (2014)
• Konferencja Naukowa PSTIS (2017)

Doświadczenie
Od 2001 r. jestem odpowiedzialna za pracę szkoleniową, pedagogiczną i wychowawczą z dziećmi i młodzieżą od 4 do 18 roku życia. Prowadzę zajęcia w grupach treningowych, szkolę kadrę, tworzę projekty wychowawcze. Prowadzę i tworzę autorski projekt „Aikido dla Pań”.
W 2011 roku otrzymałam wyróżnienie Ministra Sportu i Turystyki za wieloletnią pracę z grupami dziecięcymi aikido.
Współpracuję z warszawskimi przedszkolami i szkołami jako nauczyciel / specjalista prowadzący zajęcia ruchowe w połączeniu z elementami integracji sensorycznej i różnych form terapii ruchowej.

Prywatnie jestem „nałogowym czytaczem książek”, kocham taniec, żeglowanie, piszę bajki, czasem bloguję i fotografuję.
W Poradni Kluczyk prowadzi:
• terapię Integracji Sensorycznej
• Terapię Bilateralną
• Aktywny Trening Słuchowy metodą Neuroflow

Anna Biernacka

psycholog, terapeutka pedagogiczna, psychoterapeutka

Absolwentka Wydziału Psychologii ze specjalizacją w psychologii klinicznej dziecka oraz Wydziału Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie terapii pedagogicznej, kurs terapeuty integracji sensorycznej i terapii metodą Warnkego.

Posiada certyfikat terapeuty EMDR (Eye Movement Desensitisation and Reprocessing) wydany przez Uniwersytet Birmingham oraz Europejskie Towarzystwo EMDR.
Członek-założyciel Polskiego Towarzystwa Terapii Metodą EMDR.

W trakcie czteroletniego szkolenia w Terapii Poznawczo-Behawioralnej Dzieci, Młodzieży i Osób Dorosłych prowadzonego przez Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie (IV rok)

Pracuje z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz ich rodzicami.

Z Poradnią Kluczyk współpracuje w zakresie:

• diagnoz psychologiczno-pedagogicznych gotowości szkolnej, funkcjonowania intelektualnego, trudności szkolnych, zaburzeń emocjonalnych

• konsultacji dla rodziców w sprawach wychowawczych i edukacyjnych

• psychoterapii dzieci i młodzieży z zaburzeniami lękowymi, depresją, uzależnieniem od gier komputerowych, zaburzeniami odżywiania i innymi problemami psychicznymi

• zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci z grupy ryzyka dysleksji, z dysleksją, dysgrafią, dysortografią i dyskalkulią i innymi trudnościami w uczeniu się

Pani Anna Biernacka prowadzi również autorski trening indywidualny pod nazwą “Mistrz Emocji”, polecany dzieciom z ADHD, zaburzeniami ze spektrum autyzmu, zaburzeniami lękowymi, w trudnej sytuacji życiowej.