Poznaj nasz zespół

Jesteśmy zespołem doświadczonych diagnostów i terapeutów dbających o stałe podnoszenie kwalifikacji i pogłębianie wiedzy.

Wierzymy, że do każdego dziecka jest jakiś kluczyk, trzeba go tylko umiejętnie odszukać!

Agnieszka Potok

Dyrektor Poradni Kluczyk , pedagog, instruktorka Aikido, terapeuta integracji sensorycznej, terapii bilateralnej, Neuroflow

Kliknij, by zobaczyć wykształcenie i kwalifikacje

Magister pedagogiki – Wydział Nauk o Wychowaniu specjalność: pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z wychowaniem fizycznym i rehabilitacją narządu ruchu. (WSP TWP w Warszawie)

Instruktor aikido (5 dan), wychowawca, terapeuta Integracji Sensorycznej, Terapii Bilateralnej, Neuroflow.

Certyfikaty / uprawnienia

Instruktor Rekreacji Ruchowej ze specjalnością Aikido – UKFiS

Terapeuta i diagnosta Integracji Sensorycznej PSTIS , Certyfikat nr 2628

Certyfikowany terapeuta i diagnosta Terapii Bilateralnej – CWiR Dobry Start Katarzyna Rychetsky, certyfikat nr PL00289/2017

Certyfikowany diagnosta metody Aktywnego Treningu Słuchowego Neuroflow, Certyfikat nr 11713

Trener TUS, certyfikat MEN nr 1075/2021

Szkolenia specjalistyczne

• Warsztaty metodyczne I i II stopnia „ Terapia tańcem i ruchem” – Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna „ Edukacja”. (2006)

• Warsztat psychologiczny „ Podstawy DMT” (podstawy psychoterapii tańcem i ruchem) – INSTYTUT DMT – POLSKI INSTYTUT PSYCHOTERAPII TAŃCEM I RUCHEM. (2006)

• Warsztat „ Ruch jako pierwszy język komunikacji” – INSTYTUT DMT – POLSKI INSTYTUT PSYCHOTERAPII TAŃCEM I RUCHEM. (2009)

• kurs BLS/AED Podstawowe zabiegi resuscytacyjne i Automatyczna Defibrylacja Zewnętrzna z elementami RATOWNICTWA URAZOWEGO – TRAINING CENTRE IZONE.

• Podyplomowe Studia Wspierania Dzieci z Problemami Rozwojowymi – Wydział Pedagogiki UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO (2011)

• Szkolenie „ Rozwój sensomotoryczny dziecka w wieku przedszkolnym” – Animus Medica / Fundacja na Rzecz Rodzin Dzieci z Autyzmem i Innymi Dysfunkcjami (2014)

• Szkolenie „Spektrum Autyzmu w Terapii Integracji Sensorycznej” Sensum Mobile (2018)

• Kurs „Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych” Międzynarodowy Instytut dr Svetlany Masgutovej (2020)

•  Terapia Behawioralna w teorii i praktyce – 3-modułowy kurs bazowy w ramach PLTB (2020)

Szkolenie „Autoregulacja w obserwacji sensorycznej małego dziecka” Sinet M. Karga (2020)

Kurs „Terapia ręki w Teorii Integracji Sensorycznej” Sensum Mobile Z. Przyrowski (2021)

Szkolenie „Nadwrażliwość słuchowa, APD, SPD a treningi słuchowe”. Sinet M. Karga (2021)

Kurs ” Trening Umiejętności Społecznych I i II stopnia – Trener TUS”, SOYER (2021)

Doświadczenie

Od 2001 r. jestem odpowiedzialna za pracę szkoleniową, pedagogiczną i wychowawczą z dziećmi i młodzieżą od 4 do 18 roku życia. Prowadzę zajęcia w grupach treningowych, szkolę kadrę, tworzę projekty wychowawcze. Prowadzę i tworzę autorski projekt „Aikido dla Pań”.

W 2011 roku otrzymałam wyróżnienie Ministra Sportu i Turystyki za wieloletnią pracę z grupami dziecięcymi aikido.

Współpracuję z warszawskimi przedszkolami i szkołami jako nauczyciel / specjalista prowadzący zajęcia ruchowe w połączeniu z elementami integracji sensorycznej i różnych form terapii ruchowej.

Prywatnie jestem „nałogowym czytaczem książek”, kocham taniec, żeglowanie, piszę bajki, czasem bloguję i fotografuję.

W Poradni Kluczyk prowadzi:

• terapię Integracji Sensorycznej

• Terapię Bilateralną

• Terapię Ręki

• Aktywny Trening Słuchowy metodą Neuroflow

Anita Majewska

pedagog, terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta ręki, certyfikowany diagnosta metody aktywnego treningu słuchowego Neuroflow

Kliknij, by zobaczyć wykształcenie i kwalifikacje

Wykształcenie w zakresie pedagogiki terapeutycznej uzyskała na Uniwersytecie Warszawskim. Systematycznie poszerza swoje kwalifikacje na kursach specjalistycznych.

Certyfikaty / uprawnienia

– Terapeuta i diagnosta Integracji Sensorycznej, legitymacja nr 266/CIS/2017, Kurs specjalistyczny, 2017; Studia Podyplomowe w zakresie Integracji Sensorycznej, 2019, Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie

– Certyfikowany diagnosta metody Aktywnego Treningu Słuchowego Neuroflow, Certyfikat numer 11713

Szkolenia specjalistyczne, konferencje

– Terapia ręki I i II stopnia, Acentrum, A. Giczewska i W. Bartkiewicz, 2016

– Grafomotoryka w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym w oparciu o PTR, Acentrum, W. Bartkiewicz, 2016

– Masaż Shantalla, Acentrum, A. Giczewska, 2016

– Integracja Sensoryczna, Kurs specjalistyczny dla terapeutów i diagnostów, Centrum Integracji Sensorycznej w Warszawie, A. Samuś, I. Palicka, M. Surga, 2017

– Aktywny Trening Słuchowy metodą Neuroflow, APD Medical, dr. A. Senderski, Warszawa, 2018

– Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się osób niemówiących (AAC), Poradnia Przystań Szkraba, A. Smyczek, 2018

– Konferencja naukowa SPTIS, maj 2018, „Modulacja sensoryczna – neurobiologiczny proces od narodzin do starości”

– Szkolenie „Spektrum Autyzmu w Terapii Integracji Sensorycznej” Sensum Mobile (2018)

– Kurs „Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych” cz. I i II Międzynarodowy Instytut dr Svetlany Masgutovej (2020)

Doświadczenie

Doświadczenie zawodowe zdobywała w przedszkolach i szkołach podstawowych,

prowadząc grupy o charakterze integracyjnym, udzielając wsparcia indywidualnego uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, prowadząc zajęcia terapeutyczne w poradniach oraz na turnusach rehabilitacyjnych. Pracowała jako wychowawca i terapeuta z dziećmi o różnych problemach rozwojowych m.in. autyzm, niepełnosprawność intelektualna, Zespół Downa, MPD.

Prywatnie spełniona mama i żona. Kolekcjonuje baśnie i opowieści z różnych stron świata. Fascynują ją małe formy teatralne. W wolnych chwilach tworzy lalki i marionetki, prowadzi animacje oparte na autorskich scenariuszach.

W Poradni Kluczyk prowadzi:

+ terapię integracji sensorycznej

+ terapię ręki

+ diagnozę przetwarzania słuchowego metodą Neuroflow

Aleksandra Brylak

fizjoterapeuta, terapeuta integracji sensorycznej, instruktor tańca sportowego

Kliknij, by zobaczyć wykształcenie i kwalifikacje

Wykształcenie w zakresie fizjoterapii uzyskała w Wyższej Szkole Fizjoterapii z siedzibą w Warszawie. Swoją wiedzę poszerza systematycznie na kursach specjalistycznych.

Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobywała jako instruktor, wolontariusz i wychowawca, m.in. we współpracy z Pałacem Młodzieży oraz Ośrodkiem Rehabilitacji AMICUS

Od IX 2019 współpracuje z Poradnią Definitiva oraz Centrum Rehabilitacji Ruchowej Kinetik jako fizjoterapeuta i terapeuta SI.

Certyfikaty i uprawnienia

2015 – Licencjonowany Instruktor Tańca Sportowego, legitymacja nr 20552, Polska Akademia Sportu

2019 – lincencja fizjoterapeuty nr 64838 wystawiona przez Krajową Izbę Fizjoterapeutów

2019 – Kurs I i II stopnia, Integracja Sensoryczna, Rehamax

Szkolenia specjalistyczne:

Kurs Kinezjotapingu, Kinesio Polska

Szkolenie „Zaburzenia przetwarzania słuchowego APD jedną z przyczyn trudności w uczeniu się i komunikacji”

Ewelina Dobrodziej

pedagog, terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta pedagogiczny

Kliknij, by zobaczyć wykształcenie i kwalifikacje

Tytuł magistra pedagogiki uzyskała na Akademii Pedagogiki Specjalnej w 2015  roku.

Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując jako wychowawca w przedszkolu i żłobku oraz jako terapeuta pedagogiczny, prowadząc zajęcia terapeutyczne w poradni oraz podczas turnusów rehabilitacyjnych.

W ramach terapii pedagogicznej koncentruje się na pomocy dzieciom z trudnościami dyslektycznymi.

Aktualnie pracuje jako Wychowawca w żłobku „Dziecięcy Raj”, gdzie pełni również funkcję Zastępcy Dyrektora.

Certyfikaty i uprawnienia:

2019 – Studia Podyplomowe,  Integracja Sensoryczna, Wyższa Szkoła Edukacji w Sporcie

Szkolenia specjalistyczne:

„Integracja Bilateralna”

„Diagnoza i Terapia Ręki, szkolenie I i II stopnia”

„Metody Integracji Sensorycznej w praktyce”

„Emocje dziecka z Zespołem Aspergera”

„Małe dziecko z trudnościami w rozwoju”

Magdalena Wancerz

pedagog, terapeuta integracji sensorycznej

Kliknij, by zobaczyć wykształcenie i kwalifikacje

Tytuł magistra pedagogiki uzyskała na Akademii Pedagogiki Specjalnej w 2018  roku.

Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując jako wychowawca w  przedszkolu integracyjnym oraz terapeuta prowadzący zajęcia rewalidacyjne w poradniach oraz szkołach specjalnych.

Aktualnie pracuje jako terapeuta integracji sensorycznej.

Certyfikaty i uprawnienia:

2019 – Studia Podyplomowe,  Integracja Sensoryczna, Wyższa Szkoła Edukacji w Sporcie

Szkolenia specjalistyczne:

„Trening Umiejętności Społecznych”

„Integracja Bilateralna”

„Terapia Ręki”

„Integracja Odruchów Dynamicznych i Posturalnych”

„Przestrzeń Terapeutyczna dla dzieci z ASD”

„AAC komunikacja wspomagająca i alternatywna”

Anna Słupecka

pedagog, terapeuta integracji sensorycznej

Kliknij, by zobaczyć wykształcenie i kwalifikacje

Tytuł magistra pedagogiki na kierunku wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wychowanie przedszkolne uzyskała na Akademii Pedagogiki Specjalnej w 2017 roku.

Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w  przedszkolu i szkole podstawowej jako wychowawca oraz terapeuta integracji sensorycznej.

Certyfikaty i uprawnienia:

XI 2019 – Kurs I i II stopnia,  Integracja Sensoryczna, Rehamax

Szkolenia specjalistyczne:

„Wykrywanie wczesnych sygnałów nieprawidłowości rozwojowych u dzieci w wieku 0-3 lata”

„Jak rozumieć dziecko trudne – teoria przywiązania w pigułce”

„Profil psychodedukacyjny PEP-R – jako podstawa w konstruowaniu planu terapeutycznego u dzieci z zaburzeniami rozwoju”

„Klucz do uczenia się” – kurs Programu Rozwoju Poznawczego

„Praca terapeuty – cienia z dzieckiem z autyzmem i Zespołem Aspergera”

„Metoda werbo-tonalna w terapii dzieci z zaburzeniami komunikacji językowe – I stopień”

Magdalena Dyrzbańska

pedagog przedszkolny, terapeuta integracji sensorycznej

Kliknij, by zobaczyć wykształcenie i kwalifikacje

Tytuł magistra pedagogiki uzyskała na kierunku pedagogika przedszkolna z terapią pedagogiczną w 2013 roku.

Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w  placówkach prywatnych i państwowych jako wychowawca przedszkolny i terapeuta integracji sensorycznej.

W  2019 ukończyła studia podyplomowe w Wyższej Szkole Edukacji w Sporcie na kierunku integracja sensoryczna.

 

Sylwia Mężyńska

neurologopeda, terapeuta integracji sensorycznej

Kliknij, by zobaczyć wykształcenie i kwalifikacje

W 2018 ukończyła Podyplomowe Studium Logopedyczne na Uniwersytecie im. Kardynała Wyszyńskiego, a w 2019 Studia Podyplowe w zakresie neurologopedii na Uczelni Łazarskiego.

W  2020 ukończyła Studia Podyplomowe w Wyższej Szkole Edukacji w Sporcie na kierunku integracja sensoryczna.

Od trzech lat prowadzi zajęcia logopedyczne dla studentów wydziału aktorskiego i wokalnego Akademii Teatralnej w Warszawie.

Wiedzę z zakresu logopedii, neurologopedii i terapii pedagogicznej stale poszerza na kursach specjalistycznych. Uczestniczyła w następujących szkoleniach:

Terapia stawów skroniowo-żuchwowych TMJ (2020r.)

MNRI® Integracja Odruchów Ustno-Twarzowych (2020r.)

PNF w Logopedii (2020r.)

Seplenienie boczne – diagnoza i terapia (2020r.)

Terapia manualna w logopedii (2020r.)

Jak starzeje się mózg i umysł (2020r.)

O sztuce mowy. Dykcja i emisja głosu (2019r.)

Automasaż – sam możesz rozluźnić swoje ciało (2019r.)

Elastyczny Terapeutyczny Taping w logopedii podejście Esther de Ru (2019r.)

Cykl szkoleń Metody Krakowskiej (2018r.)

Diagnoza i Terapia Ręki – kurs I i II stopnia w ujęciu globalnym (2017r.)

 

Patrycja Juszczuk

psycholog, terapeutka pedagogiczna

Kliknij, by zobaczyć wykształcenie i kwalifikacje

Absolwentka Wydziału Psychologii ze specjalizacją: psychoprofilaktyka i pomoc psychologiczna. Ukończyła studia w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej z terapią pedagogiczną oraz kierunek: diagnoza psychologiczna w praktyce klinicznej.

Pracuje z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz ich rodzicami. Prowadzi zajęcia z zakresu mindfulness, które poleca dzieciom z trudnościami z koncentracją uwagi.

Pracuje z lękami,  trudnościami emocjonalnymi,  wycofaniem społecznym, problemami z asertywnością.

Dodatkowo prowadzi terapię dzieci z zespołem Aspergera.

Szkolenia specjalistyczne:

„Praca z uczniem z ADHD”

„Pierwsza Pomoc Przedmedyczna”

„Szacunek do siebie, szacunek do innych – Postawa asertywna w pracy wychowawczej”

„Wykorzystanie kart metaforycznych w pracy wychowawczej”

„Rola emocji w życiu i pracy nauczyciela”

„Innowacyjna świetlica”

„Szkolenie uprawniające do wykonywania diagnozy inteligencji narzędziem Stanford-Binet V”

„Pierwsza Pomoc Przedmedyczna”