Projekty Poradni Kluczyk

Stacja Ursus

W roku 2017/2018 Poradnia Kluczyk zrealizowała we współpracy z fundacją KAGI następujące zadania zaplanowane w ramach projektu Stacja Ursus:

  • dla ponad 30 dzieci w wieku od 6 do 9 lat przeprowadzono diagnozę integracji sensorycznej,
  • 8 dzieci zostało objętych systematycznym wsparciem terapeutycznym w zakresie integracji sensorycznej.

W roku szkolnym 2018/19 planowana jest kontynuacja działań w zakresie diagnostyki oraz terapii.

W wyniku przeprowadzonych diagnoz wyłoniona zostanie kolejna grupa dzieci ze wskazaniami do terapii integracji sensorycznej. Terapia SI realizowana będzie w Sali Integracji Sensorycznej Poradni Kluczyk.

strona internetowa

Masz do nas pytanie? Wypełnij formularz kontaktowy!

Formularz kontaktowy