Terapia Integracji Bilateralnej

Na czym polega?

Integracja Bilateralna polega na ćwiczeniach ruchowych stymulujących do pracy obie strony ciała. W trakcie ćwiczeń aktywizowane jest spoidło wielkie tj. obszar mózgu odpowiedzialny za przesyłanie danych między obydwiema jego półkulami. Dobrze rozwinięte spoidło wielkie przesyła informacje szybciej i sprawniej i dzięki czemu mózg może funkcjonować bardziej efektywnie. W efekcie dziecko może poprawić nie tylko koordynację ruchową, ale również zwiększyć możliwości zapamiętywania, uczenia się, kojarzenia faktów, wyobraźnię i kreatywność.

Badania neurologiczne wykazały również, że wykonywanie skoordynowanych ruchów obustronnych działa stymulująco na zwiększanie liczby połączeń neuronalnych w mózgu.

Terapia Integracji Bilateralnej doskonale uzupełnia inne terapie np. integracji sensorycznej. Skutecznie wspiera treningi słuchowe u dzieci z zaburzeniami wynikającymi z osłabionej integracji międzypółkulowej.

Jak przebiega trening?

Program treningu opracowywany jest indywidualnie na podstawie wykonanej wcześniej diagnozy.

Na program składa się zestaw ćwiczeń ruchowych, które wykonywane są przez pacjenta systematycznie w domu przez 4-6 tygodni. Sekwencje kolejnych układów ćwiczeń muszą być wykonywane w określonej kolejności i przy zachowaniu zalecanej liczby powtórzeń.

Po każdym etapie treningu wykonujemy diagnozę kontrolną, która umożliwia sprawdzenie postępów, jakie poczyniło dziecko. Po diagnozie kontrolnej dziecko otrzymuje nowy lub zmodyfikowany program ćwiczeń, dostosowany do jego aktualnych możliwości i potrzeb.

Co można uzyskać?

Ćwiczenia z zakresu Integracja Bilateralnej:

  • poprawiają koordynację ruchową i wzrokowo-ruchową
  • zwiększają świadomość ciała i jego położenia w przestrzeni
  • ułatwiają kontrolę postawy
  • poprawiają równowagę statyczną i dynamiczną
  • zwiększają stopień automatyzacji ruchów
  • optymalizują planowanie ruchu, w szczególności podczas czynności wielozadaniowych
  • poprawiają percepcję, uwagę, pamięć sekwencyjną

Integracja Bilateralna zwiększa u dziecka pewność siebie, poczucie własnej wartości i motywację do samodzielnego działania.