Trening Umiejętności Społecznych

Dla kogo?

Trening przeznaczony jest m.in. dla dzieci nieśmiałych, które nie radzą sobie z emocjami, nadmiernie przeżywają niepowodzenia, mają trudności w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi. Dobrze wpływa również na dzieci, które nie przestrzegają zasad społecznych i nie rozumieją konsekwencji swoich zachowań.

Jest to forma pracy terapeutycznej w małej grupie, służąca kształtowaniu umiejętności miękkich, zrozumieniu siebie na tle grupy i sytuacji społecznych. Trening umiejętności społecznych polecany jest właściwie każdemu dziecku, które chciałoby nauczyć się efektywnej komunikacji, dobrze funkcjonować w grupie, a tym samym łatwiej się uczyć, współpracować czy adaptować do nowych warunków. Mogą z niego korzystać również osoby dorosłe.

Tematy zajęć zawsze dobieramy do grupy, formułując cel pracy.

Do podstawowych tematów m. in.  należą:

– rozpoznawanie i wyrażanie emocji

– radzenie sobie z trudnymi emocjami, stresem

– komunikacja w grupie

– poczucie własnej wartości i stawianie własnych granic

– wybory i podejmowanie decyzji

– współpraca

– nawiązywanie i utrzymywanie pozytywnych relacji

– rozmowa, dyskusja, wyrażanie swojego zdania

– krytyka, jak to robić i jak odbierać

– proszenie o pomoc i pomaganie innym

Na początek proponujemy cykl 12 spotkań. W tym czasie możemy się przekonać, czy ta forma pracy jest rzeczywiście pomocna naszemu dziecku. Jeżeli tak, to można przedłużać zajęcia o kolejny taki okres/okresy. W zależności od głębokości problemu, dziecko powinno pracować od pół roku do nawet 2 lat.

Bardzo istotne jest w tym okresie to, by rodzice utrzymywali kontakt z prowadzącym warsztaty oraz pracowali z dzieckiem w domu, stanowiąc przedłużenie „nauki” przekazywanej na zajęciach. Dziecko powinno próbować wdrażać w życie to, czego się uczy się na zajęciach i nie powinnno zostawać z tym same.