Diagnoza Integracji Bilateralnej

Dla kogo?

Jeżeli Państwa dziecko ma problem z:

 • koordynacją ruchową
 • wykonaniem ruchu przez jedną stronę ciała, niezależnie od ruchów strony przeciwnej
 • wykonywaniem dłuższych sekwencji ruchu
 • wykonywaniem naprzemiennych ruchów kończyn
 • odróżnieniem prawej i lewej strony ciała
 • odczytywaniem informacji dotyczących położenia ciała w przestrzeni
 • określeniem kierunku ruchu
 • przekraczaniem linii środka ciała (np. rzucaniem prawą ręką w lewo i odwrotnie)

warto przeprowadzić diagnozę w zakresie integracji bilateralnej.

Słabsza integracja bilateralna może również stanowić przyczynę zaburzeń przetwarzania wyższych funkcji słuchowych.

Kto wykonuje diagnozę?

Diagnozę wykonuje certyfikowany terapeuta integracji bilateralnej

Jaki jest zakres diagnozy?

W trakcie diagnozy oceniane są następujące aspekty funkcjonowania dziecka:

 • nabyte wzorce ruchowe
 • występowanie ewentualnych współruchów
 • umiejętność przekraczania linii środka
 • percepcja wzorkowa
 • świadomość schematu ciała
 • równowaga statyczna
 • koordynacja bilateralna

Jak przebiega diagnoza?

W zależności od wieku i umiejętności skupienia przez dziecko uwagi na wykonywanym zadaniu diagnoza odbywa się podczas:

 • jednego spotkania trwającego ok. 2 godzin
 • dwóch spotkań, z których każde trwa ok. 1 godziny.

Trzecie spotkanie poświęcone jest omówieniu wyników diagnozy.

Jak przygotować się do diagnozy?

 1. Na spotkanie należy przynieść dokumentację medyczną dziecka, w tym w szczególności aktualne wyniki badania wzroku dziecka.
 2. Jeśli dziecko ma zdiagnozowaną wadę wzroku, powinno mieć możliwość skorzystania z okularów.
 3. Podczas diagnozy dziecko powinno mieć na sobie wygodny strój sportowy zapewniający mu swobodę ruchu.
 4. Prosimy o przyniesie obuwia na zmianę. Diagnoza przeprowadzana jest w Pracowni, z której korzystamy wyłącznie po zmianie obuwia. Zarówno dzieci jak i rodzice pozostawiają obuwie wierzchnie w szatni na parterze budynku.

Jeśli planujecie Państwo przekazać nam dokumentację dziecka drogą elektroniczną, prosimy o jednoczesne załączenie wypełnionego i podpisanego formularza o ochronie danych osobowych […..]. Formularz umowy jest dostępny w zakładce „Zapisy do poradni”.