Dla kogo?

Jeśli Państwa dziecko:

 • przejawia nadmierną wrażliwość na bodźce dotykowe, wzrokowe, smakowe, dźwiękowe
 • łatwo się męczy w środowiskach bogatych w bodźce sensoryczne (dźwiękowe, wzrokowe, zapachowe)
 • poszukuje dodatkowej stymulacji (np. wciska się za meble, zbliża do oczu świecące zabawki)
 • przejawia dużą niechęć do aktywności ruchowej
 • nie potrafi zakończyć aktywności ruchowej
 • ma trudności z hamowaniem reakcji emocjonalnych i wyciszaniem się
 • ma problemy z koordynacją ruchową lub wzrokowo-ruchową
 • ma problemy z zaplanowaniem ruchu lub dostosowaniem siły
 • ma trudności z utrzymaniem równowagi (np. podczas chodzenia po krawężniku, nauki jazdy na rowerze)
 • ma zaburzenia rozwoju mowy, napotyka na trudności w nauce szkolnej (ma problem z koncentracją uwagi, pisaniem, przepisywaniem, czytaniem)

warto przeprowadzić konsultację integracji sensorycznej.

Czym różni się konsultacja od diagnozy?

Konsultacja jest formą skróconej, ogólnej oceny funkcjonowania dziecka pod kątem zaburzeń sensorycznych. Jest to dobry sposób na rozwianie wątpliwości, które nasuwają się w związku z funkcjonowaniem dziecka, a nie ma pewności, czy mają podłoże sensoryczne.

Kto wykonuje konsultację?

W naszej poradni konsultacje wykonują osoby posiadające odpowiednie uprawnienia oraz doświadczenie w pracy terapeutycznej i diagnostyce zaburzeń SI.

Jaki jest zakres konsultacji?

Konsultacja integracji sensorycznej stanowi ogólną ocenę funkcjonowania dziecka w następujących obszarach:

 • modulacji sensorycznej
 • różnicowania sensorycznego
 • kontroli posturalnej i oko-ruchowej
 • umiejętności planowania ruchu.

Opinia sporządzana jest na podstawie:

 • wywiadu z rodzicami dziecka na temat jego rozwoju
 • kwestionariusza sensomotorycznego wypełnianego przez rodziców
 • obserwacji klinicznej dziecka, na którą składa się seria wybranych wystandaryzowanych prób

Jak przebiega konsultacja?

Konsultacja odbywa się w ciągu jednego spotkania. Spotkanie trwa 1-1,5 godziny. Pisemne podsumowanie konsultacji rodzic otrzymuje drogą e:mail, ma też możliwość wyjaśnienia z terapeutą telefonicznie wątpliwości.

Jak się przygotować do spotkania?

 1. Na pierwsze spotkanie diagnostyczne należy przynieść aktualną dokumentację medyczną dziecka (książeczkę zdrowia, wyniki aktualnych badań lekarskich, posiadane opinie psychologicznych lub orzeczenia).
 2. Podczas konsultacji dziecko powinno mieć na sobie wygodny strój sportowy zapewniający mu swobodę ruchu.
 3. Prosimy o przyniesie obuwia na zmianę. Konsultacja przeprowadzana jest w Pracowni, z której korzystamy wyłącznie po zmianie obuwia. Zarówno dzieci jak i rodzice pozostawiają obuwie wierzchnie w szatni na parterze budynku.

Konsultacja jest pierwszym etapem weryfikacji wątpliwości.  W razie konieczności istnieje możliwość wykonania pogłębionej diagnozy w wybranym zakresie, dotyczącym aktualnych problemów rozwojowych dziecka.

W tym celu konieczne jest udostępnienie drogą elektroniczną aktualnej dokumentacji dziecka przed pierwszym spotkaniem diagnostycznym.

Zapewniamy działanie zgodnie z obowiązującymi standardami polityki prywatności.