EEG Biofeedback

W treningu EEG Biofeedback wykorzystuje się to, że mózg w ramach swojej aktywności wytwarza fale, które są rejestrowane przez aparat EEG. Parametry tych fal są charakterystyczne dla rożnych rodzajów aktywności mózgu. Kiedy jesteśmy głęboko zrelaksowani mózg wytwarza fale alfa (o częstotliwości 8-12 Hz), w trakcie skupienia i koncentracji – fale beta (15-20 Hz), rozdrażnieni i zdenerwowani emitujemy fale o wyższych częstotliwościach (20-35 Hz).

Podczas treningu osoba ucząca się widzi na ekranie zapis swoich fal mózgowych i może wpływać na nie odpowiednio kierując aktywnością mózgu.

W jaki sposób poprawiamy fale EEG?

Biofeedback opiera się o prawa uczenia się, zwłaszcza zasady warunkowania. Na przykład: wzmacniamy fale sprzyjające koncentracji, relaksacji, panowaniu nad emocjami, a tłumimy fale charakterystyczne przy zaburzeniach snu, stresie, rozproszeniu uwagi. W trakcie kolejnych ćwiczeń tworzą się nowe połączenie nerwowe (synapsy). Efekty uzyskane podczas treningów biofeedback są długotrwałe dzięki plastyczności mózgu.

Dla kogo?

Terapia może być prowadzona u dzieci od 5 r.ż, młodzieży i osób dorosłych.

Jak wygląda terapia?

Trening EEG biofeedback składa się z szeregu sesji treningowych. Liczba sesji zależy od rozpoznanego problemu, celów treningu oraz indywidualnej krzywej uczenia się. Z doświadczeń wynika, że pierwsze efekty treningu są widoczne po 10-12 sesjach (przy 2 sesjach w tygodniu). W konkretnych przypadkach liczba takich sesji może być jednak większa (najczęściej 20 – 30) tak, aby nastąpiło utrwalenie pożądanego wzorca fal mózgowych. Sesje treningowe należy wykonywać przynajmniej dwa razy w tygodniu, najlepiej o podobnej porze dnia. Bardzo skuteczny jest trening codzienny.

Czas trwania zabiegu zależny jest od wieku i zaburzeń pacjenta. Sesja może trwać od 30 do 60 min.

Terapia jest bezbolesna i całkowicie nieinwazyjna. W czasie treningu elektrody tylko odbierają informacje o falach mózgowych – nie podają żadnych impulsów.

Wskazania do treningu Biofeedback

  • zaburzenia koncentracji
  • ADHD i ADD
  • stany silnego stresu, wypalenia zawodowego
  • brak umiejętności relaksowania się, odpoczynku 
  • trudności w uczeniu się

Kto kwalifikuje na terapię?

Przed zabiegiem konieczne jest spotkanie się z terapeutą w celu przeprowadzenia szczegółowego wywiadu. Na podstawie wywiadu i badania QEEG terapeuta ocenia stan i trudności pacjenta oraz kwalifikuje je do terapii oraz planuje zabiegi.

Jakie są przeciwskazania do terapii?

Podczas pierwszego wywiadu terapeuta ocenia, czy nie ma przeciwskazań do prowadzenia terapii. 

Ogólnie rzecz biorąc, nie ma przeciwwskazań. Przy czym należy mieć na uwadze, że, osoby cierpiące na schorzenia neurologiczne powinny zasięgnąć opinii lekarza specjalisty przed rozpoczęciem terapii. W przypadku osób z epilepsją należy sprawdzić fotowrażliwość i nie stosować specjalnie dobrany feedback wizualny.

Jakie są spodziewane efekty?

Pierwsze trwałe efekty terapii obserwujemy po 10-12 sesjach (w 5-6 tygodniu terapii). Jest to związane z czasem tworzenia nowych połączeń między neuronami.

O czym trzeba pamiętać?

Biofeedback jest jedną z metod terapii. Nie u każdego przynosi szybkie, a nawet spodziewane efekty i jak każda terapia – nie jest antidotum na wszystkie trudności. Wiele zależy od możliwości i motywacji do pracy pacjenta.

Nie rozpoczynamy terapii kiedy wywiad subiektywny wskazuje trudności a badanie QEEG ich nei potwierdza.