System KATIS to innowacyjna, komputerowa platforma stworzona do badania dzieci w wieku 12.m.z – 4 lata. Jest uzupełnieniem obszaru diagnostycznego małych dzieci, których nie obejmują testy standaryzowane PSTIS.
Diagnoza opiera się na ocenie dwóch aspektów:

  • zaburzeń modulacji sensorycznej
  • zaburzeń ruchowych o bazie sensorycznej

Moduł diagnostyczny zawiera:

  • skategoryzowany wyskalowany wywiad
  • kwestionariusze – szczegółowo wyskalowane i dostosowanie do grup wiekowych
  • baterię testów: zaburzeń modulacji sensorycznej i zaburzeń ruchowych o bazie sensorycznej

WYWIAD zawiera liczne pytania najbardziej skojarzone z możliwością zaburzen integracji sensorycznej, wytypowanie na podstawie badań. Na podstawie odpowiedzi napytania stystem już po wywiadzie wskazuje na procentowe prawdopodobieństwo  ryzyka wystąpienia zaburzeń.

KWESTIONARIUSZE zostały opracowane dla odpowiednich grup wiekowych, tak aby możliwie najlepiej dobrać pytania o typowe zachowania dziecka w określonym wieku. Kwestionariusze bardzo dokładnie i szczegółowo analizują wiele zachowań dzieci (mają 180 – 240 pytan). Dzięki temu system po wypełnieniu kwestionariusza przez rodzica wskazuje na ryzyko różnych rodzajow zaburzeń integracji sensorycznej.

TESTY opracowano tak, aby badać poszczególne aspekty dwóch głównych typów zaburzeń integracji sensorycznej: wrażliwość sensoryczną i sposób reaktywności oraz problemy z niektorymi mechanizmami ruchowymi i związanymi z nimi problemami.

Zapytaj o diagnozę małego dziecka w systemie KATIS