Terapia karmienia

Na czym polega?

Terapia karmeinia to holistyczna metoda terapeutyczna, służąca poprawie funkcjonowania osób, które mają trudności/problemy jedzeniowe. Terapia prowadzona jest z pacjentem oraz jego rodziną.

Podstawa dobrze dopasowanej terapii jest diagnoza trudności związanych z karmieniem i jedzeniem (albo diagnoza dziecka z wyzwaniami w zakresie karmienia i jedzenia).

Jak przebiega proces diagnostyczny?

Pierwsze spotkanie – konsultacja wstępna – odbywa się bez dziecka tylko z rodzicami/opiekunami dziecka. Terapeutka przygotowując się do spotkania prosi rodziców o podjęcie pierwszych działań:

  • Wypełnienie kwestionariusza
  • Nagranie i odesłanie 2-3 minutowych filmików z nagraniem dziecka podczas jedzenia (różne posiłki, różne konsystencje, to co dziecko lubi i je chętnie, to czego dziecko nie lubi, ale podejmuje próby jedzenia, jedzenie samodzielne oraz karmienie przez różne osoby z rodziny)
  • Nagranie filmików przedstawiających swobodną zabawę dziecka, przewijanie (jeśli dotyczy), karmienie piersią i/lub butelką (jeśli dotyczy)
  • Spisanie i przesłanie 3-5 dniowego jadłospisu dziecka i rodziny.

W jadłospisie wpisujemy dokładnie wszystko, co dziecko je i pije w ciągu dnia, godziny posiłków, ich długość (w nocy wpisujemy ilość i godziny karmienia.

Na podstawie zebranych danych terapeutka omawia z rodzicami istniejące trudności.  Jeśli trudności są znaczące, zaprasza rodziców na kolejne spotkanie – diagnostyczne, już z dzieckiem. W czasie drugiego spotkania diagnostycznego odbywa się szczegółowa analiza trudności dziecka na podstawie materiałów zgromadzonych przez rodziców. Dodatkowo terapeutka wykonuje badanie neurologopedyczne, omówienie dokumentacji, omówienie jadłospisu, podsumowanie, zalecenia terapeutyczne

Dzieci, które wymagają wsparcia terapeutycznego w gabinecie – mogą korzystać z zajęć indywidualnych.

Badanie noworodków i niemowląt

W przypadku badania noworodków i niemowląt konsultacja odbywa się od razu z dzieckiem.  Przygotowanie do diagnozy jest uzgadniane wcześniej z terapeutką i wygląda podobnie jak przygotowanie do pierwszej konsultacji z dzieckiem starszym. Podczas spotkania odbywa się badanie noworodka / niemowlęcia (0-1 rok życia) w aspekcie logopedycznym.  Następnie terapeutka stawia diagnozę i udziela wsparcia terapeutycznego mamie dziecka.

Powyższy schemat postępowania jest ramowy, naszą zasadą jest, żeby każdorazowo dopasować postępowanie do sytuacji i możliwości. Pierwsze i drugie spotkania mogą się różnić w zależności od potrzeb rodziców i dziecka oraz wstępnego wywiadu z terapeutką.

Dla kogo jest przeznaczona?

Konsultacja i terapia karmienia przeznaczona jest dla dzieci w każdym wieku

  • z trudnościami związanymi z wybiórczością pokarmową (odmowa jedzenia wielu produktów, ograniczona dieta)
  • z niechęcią do jedzenia związaną z gryzieniem połykaniem, przesuwaniem jedzenia w jamie ustnej
  • odmawiających próbowania nowych potraw