Dlaczego warto przyjść na konsultacje z psychologiem?

Celem naszej pracy terapeutycznej jest udzielenie skutecznej pomocy i wsparcia dziecku i jego rodzicom.

Zawsze staramy się patrzeć na dziecko w ujęciu całościowym. Zakładamy, że każde dziecko jest indywidualną, niepowtarzalną całością – złożoną ze skomplikowanego systemu układów, mechanizmów, powiązanych ze sobą na wielu poziomach i jednocześnie jest częścią większego systemu (rodziny, grupy w przedszkolu, szkole, rówieśników na placu zabaw), w  której musi się na co dzień odnaleźć.

Badając szczegółowo rozwój psychomotoryczny dziecka (w trakcie diagnozy Integracji Sensorycznej, konsultacji neurologopedycznej, konsultacji fizjoterapeutycznej) staramy się nie tracić z oczu szerszej perspektywy diagnostycznej, gdyż to właśnie ona może pozwolić nam skutecznie dotrzeć do faktycznych źródeł obserwowanych u dziecka trudności i zwiększyć szansę na uzyskanie trwałej poprawy.

Konsultacja z psychologiem pozwala spojrzeć na problemy dziecka z innej, szerszej perspektywy.

Kto przeprowadza konsultacje psychologiczne?

Konsultacje prowadzą wysoko wykwalifikowani specjaliści, którzy na co dzień pracują z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz z ich rodzicami. Zajmują się terapią  lęków,  trudnościami emocjonalnymi,  wycofaniem społecznym, problemami z asertywnością.

Nasi specjaliści udzielą Państwu skutecznej pomocy w zakresie:
– zaburzeń rozwojowych i emocjonalnych (nerwicowych, lękowych, depresyjnych),
– trudności w relacjach i problemami w komunikowaniu się rodziców z dziećmi,
– problemów przedszkolnych i szkolnych,
– rozterek wieku dojrzewania,
– problemów rodzinnych, w tym np. trudności dziecka związanych z rozwodem rodziców,
– trudności emocjonalnych oraz interpersonalnych doświadczanych przez młodych dorosłych,

Nasi specjaliści udzielają wskazówek i porad wychowawczych dla opiekunów i rodziców dzieci,

zapewniają pomoc psychologiczną w trudnych sytuacjach życiowych w ramach interwencji kryzysowej.

Jak przebiegają konsultacje z psychologiem?

Pełna konsultacja psychologiczna składa się zazwyczaj z trzech spotkań:
 1) pierwsze spotkanie z rodzicami lub rodzicem przeznaczone jest na omówienie sytuacji (wizyta odbywa się bez udziału dziecka)
 2) drugie spotkanie to konsultacja przeprowadzona wyłącznie z dzieckiem,
 3) trzecie spotkanie przeznaczone jest na podsumowanie z rodzicami wniosków i omówienie zaleceń.