Diagnoza ADOS-2

Na czym polega?

ADOS-2  jest wystandaryzowanym protokołem obserwacji, który wykorzystuje się w diagnozie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.  Jest jednym z najbardziej cenionych narzędzi diagnostycznych, wykorzystywanych w rozpoznawaniu zaburzeń ASD. ADOS-2 określa się mianem “złotego standardu” diagnozy autyzmu.  ADOS umożliwia badanie zachowań charakterystycznych dla ASD w różnym wieku i na różnych etapach rozwoju językowego. Badanie dostarcza informacji na temat aktualnego funkcjonowania osoby i jest najczęściej jednym z elementów procesu diagnostycznego osób ze spektrum autyzmu.

Jak przebiega proces diagnostyczny?

Pierwsze spotkanie – konsultacja wstępna – odbywa się bez dziecka tylko z rodzicami/opiekunami dziecka. Terapeutka przygotowując się do spotkania prosi rodziców o przygotowanie swoich spostrzeżeń, opisanie trudności dziecka, zebranie informacji ze szkoły czy innych placówek, do których uczęszcza dziecko.

Na kolejnym spotkaniu, z udziałem dziecka wykonywane są testy, a całość diagnozy kończy się podsumowaniem wyników, opisem i omówieniem ich z rodzicami.

Badanie ADOS-2  dla najmłodszych dzieci (od 1 r.ż.) i dzieci w wieku przedszkolnym  prowadzi się w formie zabawy. Diagnostka wykonuje i sprawdza określone umiejętności i reakcje dziecka, ocenia sferę komunikacji, zabawy, wyobraźni/ kreatywności, powtarzalnych zachowań. W czasie badania młodszych dzieci w gabinecie obecny jest jeden z rodziców. Samo badanie z trwa ok. 60 min.

Po ukończeniu badania diagnostka odpowiednio koduje w protokole zachowania dziecka, oblicza wyniki, sporządza raport i umawia się z rodzicami na przekazanie i omówienie wyników.

WAŻNE! Podczas badania, jedna z prób wymaga poczęstowania dziecka przekąską. Jeżeli dziecko ma określoną dietę wykluczającą, rodzic może zgłosić to przed badaniem lub dać osobie prowadzącej przekąski, które dziecko lubi i może jeść.

Badanie ADOS-2 dla dzieci w wieku szkolnym i starszych posługujących się płynnie mową przebiega w formie zabawy oraz krótkich rozmów. W czasie tego spotkania rodzic nie jest obecny. Dla starszych dzieci i nastolatków formuła badania bazuje w dużej części na rozmowie.

Dla kogo jest przeznaczona?

Diagnoza ADOS-2 przeznaczona jest dla dzieci od 12 miesiąca życia. Moduł diagnostyczny dobierany jest w pierwszej kolejności zgodnie z rozwojem mowy osoby badanej, w drugiej z wiekiem.