DIAGNOZA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

Dla kogo?

Jeśli Państwa dziecko:

 • przejawia nadmierną wrażliwość na bodźce dotykowe, wzrokowe, smakowe, dźwiękowe
 • łatwo się męczy w środowiskach bogatych w bodźce sensoryczne (dźwiękowe, wzrokowe, zapachowe)
 • poszukuje dodatkowej stymulacji (np. wciska się za meble, zbliża do oczu świecące zabawki)
 • przejawia dużą niechęć do aktywności ruchowej
 • nie potrafi zakończyć aktywności ruchowej
 • ma trudności z hamowaniem reakcji emocjonalnych i wyciszaniem się
 • ma problemy z koordynacją ruchową lub wzorkowo-ruchową
 • ma problemy z zaplanowaniem ruchu lub dostosowaniem siły
 • ma trudności z utrzymaniem równowagi (np. podczas chodzenia po krawężniku, nauki jazdy na rowerze)
 • ma zaburzenia rozwoju mowy napotyka na trudności w nauce szkolnej (ma problem z koncentracją uwagi, pisaniem, przepisywaniem, czytaniem)

warto przeprowadzić diagnozę integracji sensorycznej.

Kto wykonuje diagnozę?

W naszej poradni diagnozę integracji sensorycznej wykonują osoby posiadające odpowiednie uprawnienia oraz doświadczenie w pracy terapeutycznej i diagnostyce zaburzeń SI.

Jaki jest zakres diagnozy?

Diagnoza integracji sensorycznej stanowi ocenę funkcjonowania dziecka w następujących obszarach:

 • modulacji sensorycznej
 • różnicowania sensorycznego
 • kontroli posturalnej i oko-ruchowej
 • umiejętności planowania ruchu.

Diagnoza sporządzana jest na podstawie:

 • szczegółowego wywiadu z rodzicami dziecka na temat jego rozwoju począwszy od okresu prenatalnego, poprzez okres niemowlęcy, aż do aktualnych problemów rozwojowych
 • kwestionariusza sensomotorycznego wypełnianego przez rodziców
 • obserwacji klinicznej dziecka, na którą składa się seria wy standaryzowanych prób i testów
 • Południowokalifornijskich Testów Integracji Sensorycznej (dla dzieci w wieku od 4 lat)

Jak przebiega diagnoza?

Diagnoza wykonywana jest w trakcie dwóch spotkań. Trzecie spotkanie poświęcone jest omówieniu wyników diagnozy. Każde spotkanie trwa od 1,5 do 2 godzin.

Jak się przygotować do diagnozy?

 1. Na pierwsze spotkanie diagnostyczne należy przynieść aktualną dokumentację medyczną dziecka (książeczkę zdrowia, wyniki aktualnych badań lekarskich, posiadane opinie psychologicznych lub orzeczenia).
 2. Najpóźniej na drugie spotkanie diagnostyczne należy przynieść aktualne wyniki badania wzroku dziecka. Badania wzroku są niezbędnym warunkiem wykonania testów różnicowania wzrokowego.
 3. Podczas diagnozy dziecko powinno mieć na sobie wygodny strój sportowy zapewniający mu swobodę ruchu.
 4. Prosimy o przyniesie obuwia na zmianę. Diagnoza przeprowadzana jest w Pracowni, z której korzystamy wyłącznie po zmianie obuwia. Zarówno dzieci jak i rodzice pozostawiają obuwie wierzchnie w szatni na parterze budynku.

Istnieje możliwość wykonania pogłębionej diagnozy w wybranym zakresie, dotyczącym aktualnych problemów rozwojowych dziecka.

W tym celu konieczne jest udostępnienie drogą elektroniczną aktualnej dokumentacji dziecka przed pierwszym spotkaniem diagnostycznym.

Zapewniamy działanie zgodnie z obowiązującymi standardami polityki prywatności.

Jeśli planujecie Państwo przekazać nam dokumentację dziecka drogą elektroniczną, prosimy o jednoczesne załączenie wypełnionego i podpisanego formularza o ochronie danych osobowych […..]. Formularz umowy jest dostępny w zakładce „Zapisy do poradni”.