AKTUALNIE PROJEKT JEST ZAKOŃCZONY – OCZEKUJEMY NA MOŻLIWOŚĆ KONTYNUACJI 🙂

Od 26 czerwca do 16 grudnia 2023 konsorcjum  Fundacji KAGI i Przymierza Rodzin, przy współpracy Stowarzyszenia SIMUL, realizowało kolejną edycję projektu wsparcia dzieci i rodziców w przeciwdziałaniu skutkom pandemii. Projekt skierowany był do rodziców i dzieci zamieszkujących na terenie dzielnicy Ursus.

Udział w projekcie był  BEZPŁATNY dla mieszkańców – finansowany przez Urząd Gminy Ursus.

Zajęcia  realizowane przez Fundację KAGI odbywały się w naszej Poradni przy ul. Stanisława Bodycha 116 oraz Górna Droga 5

 • Indywidualne konsultacje psychologiczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych
  Spotkania z psychologiem dla dzieci, młodzieży i ich rodziców (wsparcie w przeżywanych trudnościach osobistych i rodzinnych, emocjonalnych, związanych z brakiem poczucia bezpieczeństwa, lękiem, izolacją społeczną, problemami wychowawczymi, wieku dorastania
  i inne)
 • Konsultacja / diagnoza Integracja Sensoryczna –  (dzieci 4-8 lat) – jeżeli Twoje dziecko ma trudności z ćwiczeniami ruchowymi, trudności szkolne z pisaniem, czytaniem, jest mało sprawne, obawia się ruchu (JEDNO SPOTKANIE KONSULTACYJNE)
 • Diagnoza Neuroflow – (dzieci od 6 roku życia) jeżeli podejrzewasz, że Twoje dzieci ma trudności z rozumieniem poleceń, słyszeniem w miejscach pełnych szumu
 • Diagnoza podstawowa autyzmu i ADHD
 • Terapia logopedyczna – dla dzieci od 5 roku życia – mających poważne trudności z mową czynną.
 • Reedukacja dla dzieci wczesnoszkolnych 
 • Terapia ręki
 • Terapia integracji Sensorycznej  – dla dzieci z aktualną diagnozą SI (pakiet zajęć)
 • Trening Umiejętności Społecznych
 • Grupa wsparcia dla Rodziców
 • Warsztaty kompetencji rodzicielskich

Zapisy do nowej edycji odbywają się przez stronę Fundacji KAGI