Od 4 maja do 16 grudnia 2022 konsorcjum  Fundacji KAGI i Przymierza Rodzin, przy współpracy Stowarzyszenia SIMUL, prowadzi kolejną edycję projektu wsparcia dzieci i rodziców w przeciwdziałaniu skutkom pandemii. Projekt skierowany jest do rodziców i dzieci od 4 roku życia zamieszkujących na terenie dzielnicy Ursus.

Udział w projekcie jest  BEZPŁATNY dla mieszkańców – finansowany przez Urząd Gminy Ursus.

Zajęcia  realizowane przez Fundację KAGI odbywają się w naszej Poradni przy ul. Stanisława Bodycha 116.

 • Indywidualne konsultacje psychologiczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych
  Spotkania z psychologiem dla dzieci, młodzieży i ich rodziców (wsparcie w przeżywanych trudnościach osobistych i rodzinnych, emocjonalnych, związanych z brakiem poczucia bezpieczeństwa, lękiem, izolacją społeczną, problemami wychowawczymi, wieku dorastania
  i inne)
 • Konsultacja Integracja Sensoryczna –  (dzieci 4-8 lat) – jeżeli Twoje dziecko ma trudności z ćwiczeniami ruchowymi, trudności szkolne z pisaniem, czytaniem, jest mało sprawne, obawia się ruchu (JEDNO SPOTKANIE KONSULTACYJNE)
  Konsultacja Fizjoterapia – (dzieci od 5 roku życia) – 
  jeżeli  uważasz, że Twoje dziecko ma problemy z postawą ciała, stawianiem stóp, prawidłowym chodzeniem – LISTA REZERWOWA
  Diagnoza Neuroflow – 
  (dzieci od 6 roku życia) jeżeli podejrzewasz, że Twoje dzieci ma trudności z rozumieniem poleceń, słyszeniem w miejscach pełnych szumu – LISTA REZERWOWA
  Terapia neurologopedyczna – dla dzieci od 5 roku życia – mających poważne trudności z mową czynną.
 • Reedukacja dla dzieci wczesnoszkolnych 
 • Terapia integracji Sensorycznej  – dla dzieci z aktualną diagnozą SI (pakiet zajęć) – LISTA REZERWOWA

Zapisy do projektu odbywają się przez stronę Fundacji KAGI