Stacja Ursus 2

„Stacja Ursus 2” – 2017-19

Poradnia Kluczyk realizuje we współpracy z fundacją KAGI następujące zadania zaplanowane w ramach projektu Stacja Ursus:

  • dla ponad 30 dzieci w wieku od 6 do 9 lat przeprowadzono diagnozę integracji sensorycznej,
  • 18 dzieci zostało objętych systematycznym wsparciem terapeutycznym w zakresie integracji sensorycznej.

Terapia SI realizowana jest w Sali Integracji Sensorycznej Poradni Kluczyk.

Wiecej informacji o całym projekcie Stacja Ursus 2 znajduje się na stronie www.stacjaursus.org.pl