W ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Wspólnota Mieszkańców Dzielnicy Wochy realizujemy projekt polegający na prowadzeniu indywidualnych zajęć integracji sensorycznej w dla dzieci w wieku 3-6 lat objętych projektem unijnym pn. ,,Aktywni Mieszkańcy Dzielnicy Włochy”. Jest on sfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020.

W zajeciach bierze udział 25 dzieci z dzielnicy Włochy, każde dziecko ma do wykorzystania 15 godzin zajęć. 

Zajęcia odbywają się w salach naszej Poradni.