Zrealizowane projekty

„Jutro idę do szkoły”
W roku szkolnym 2018/2019 Poradnia Kluczyk we współpracy z fundacją KAGI uczestniczyła w realizacji projekty „Jutro idę do szkoły”.
W ramach projektu 11 dzieci z publicznego przedszkola „Niezapominajka” skorzystało ze specjalistycznych konsultacji oraz zostało objętych wsparciem terapeutycznym w zakresie integracji sensorycznej.
Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków udostępnionych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.