Zrealizowane projekty

,,Aktywni Mieszkańcy Dzielnicy Włochy 2020”

W ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Wspólnota Mieszkańców Dzielnicy Wochy zrealizowaliśmy projekt polegający na prowadzeniu indywidualnych zajęć integracji sensorycznej w dla dzieci w wieku 3-6 lat objętych projektem unijnym pn. ,,Aktywni Mieszkańcy Dzielnicy Włochy”. Był on sfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020.

W zajęciach wzięło udział 25 dzieci z dzielnicy Włochy.

„Jesienny Parasol 2020”

Od 15 września do 15 grudnia 2020 konsorcjum  Fundacji KAGI i Przymierza Rodzin, przy współpracy Stowarzyszenia SIMUL prowadziło projekt wsparcia dzieci i rodziców w przeciwdziałaniu skutkom pandemii.

W zintegrowanych działaniach prowadzonych na terenie naszej Poradni znalazły się:

  • Konsultacje i diagnozy: Integracja Sensoryczna, fizjoterapia, Neuroflow
  • Program „Genki znaczy Zdrowy” dla dzieci – konsultacje dietetyczne (przy zaburzeniach odżywiania) połączone z 3 miesięcznymi zajęciami ruchowymi

„Stacja Ursus 2” – 2017-19

Poradnia Kluczyk realizuje we współpracy z fundacją KAGI następujące zadania zaplanowane w ramach projektu Stacja Ursus:

  • dla ponad 30 dzieci w wieku od 6 do 9 lat przeprowadzono diagnozę integracji sensorycznej,
  • 18 dzieci zostało objętych systematycznym wsparciem terapeutycznym w zakresie integracji sensorycznej.

Terapia SI realizowana jest w Sali Integracji Sensorycznej Poradni Kluczyk.

„Jutro idę do szkoły”

W roku szkolnym 2018/2019 Poradnia Kluczyk we współpracy z fundacją KAGI uczestniczyła w realizacji projekty „Jutro idę do szkoły”.

W ramach projektu 11 dzieci z publicznego przedszkola „Niezapominajka” skorzystało ze specjalistycznych konsultacji oraz zostało objętych wsparciem terapeutycznym w zakresie integracji sensorycznej.

Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków udostępnionych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

„Bezpłatne konsultacje SI”

W okresie od 16 września 2019 r. do 13 grudnia 2019 r. w Poradni Kluczyk odbywały się bezpłatne konsultacje z zakresu integracji sensorycznej.

Projekt przeznaczony był dla osób dorosłych z terenu miasta st. Warszawa, sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku 3-9 lat, znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej i finansowany przez miasto st. Warszawa.

Głównym celem konsultacji była wstępna ocena dziecka pod kątem zaburzeń integracji sensorycznej.