Zrealizowane projekty

„Stacja Ursus 2” – 2017-19

Poradnia Kluczyk realizuje we współpracy z fundacją KAGI następujące zadania zaplanowane w ramach projektu Stacja Ursus:

  • dla ponad 30 dzieci w wieku od 6 do 9 lat przeprowadzono diagnozę integracji sensorycznej,
  • 18 dzieci zostało objętych systematycznym wsparciem terapeutycznym w zakresie integracji sensorycznej.

Terapia SI realizowana jest w Sali Integracji Sensorycznej Poradni Kluczyk.

„Jutro idę do szkoły”
W roku szkolnym 2018/2019 Poradnia Kluczyk we współpracy z fundacją KAGI uczestniczyła w realizacji projekty „Jutro idę do szkoły”.
W ramach projektu 11 dzieci z publicznego przedszkola „Niezapominajka” skorzystało ze specjalistycznych konsultacji oraz zostało objętych wsparciem terapeutycznym w zakresie integracji sensorycznej.
Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków udostępnionych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

„Bezpłatne konsultacje SI”

W okresie od 16 września 2019 r. do 13 grudnia 2019 r. w Poradni Kluczyk odbywały się bezpłatne konsultacje z zakresu integracji sensorycznej.

Projekt przeznaczony był dla osób dorosłych z terenu miasta st. Warszawa, sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku 3-9 lat, znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej i finansowany przez miasto st. Warszawa.

Głównym celem konsultacji była wstępna ocena dziecka pod kątem zaburzeń integracji sensorycznej.