Trening indywidualny „Mistrz Emocji”

Na czym polega?

Trening indywidualny „Mistrz Emocji” to zajęcia przeznaczone dla dzieci w wieku 6-13 lat, które mają problemy w radzeniu sobie z emocjami własnymi i innych osób, z samomotywacją i koncentracją oraz budowaniem dobrych relacji rówieśniczych.

Dziecko w czasie zajęć opanowuje wiedzę o emocjach, poznaje sposoby radzenia sobie z nimi w sposób akceptowany społecznie.  Ćwiczy umiejętności budowania dobrych relacji:  współpracy, wyrażania własnego zdania, negocjowania, słuchania drugiej osoby, rozwiązywania konfliktów, szanowania ustalonych granic. Pogłębia rozumienie norm i sytuacji społecznych. Uczy się skupiania uwagi i wytrwania przy jednym zadaniu, poznaje sposoby radzenia sobie ze stresem i przygnębieniem.

Trening przeznaczony jest szczególnie dla dzieci:

  • z ADHD,
  • z wysokofunkcjonującym autyzmem lub zespołem Aspergera,
  • nadmiernie lękowych i nieśmiałych, z niskim poczuciem własnej wartości,
  • ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się takimi jak dysleksja,
  • w trudnej sytuacji rodzinnej,
  • ponadprzeciętnie zdolnych.

Szczegółowy program treningu opracowywany jest indywidualnie dla każdego dziecka, w zależności od jego aktualnych potrzeb i możliwości.

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i trwają 50 minut.

Czas trwania całego treningu to minimum 20 spotkań, zazwyczaj zajęcia prowadzone są przez cały rok szkolny. Trening warto powtarzać na różnych etapach rozwoju dziecka (np. 7-10-13 lat).

Rodzice zapraszani są na konsultację wstępną, spotkania informacyjne w trakcie treningu oraz spotkanie podsumowujące zajęcia.