Cennik

Diagnozy i konsultacje

Diagnoza Integracji Sensorycznej

 

350 zł

Cena obejmuje:

 • 2 spotkania diagnostyczne
 • 1 spotkanie w celu omówienia wyników diagnozy
 • raport z diagnozy

Diagnoza Integracji Sensorycznej

z oceną sprawności grafomotorycznej ręki

450 zł

 

Cena obejmuje:

 • 2 lub 3 spotkania diagnostyczne
 • 1 spotkanie w celu omówienia wyników diagnozy
 • 2 raporty z diagnozy (SI i pracy ręki)

Diagnoza Integracji Sensorycznej

z oceną bilateralną

500 zł

 

Cena obejmuje:

 • 2 lub 3 spotkania diagnostyczne
 • 1 spotkanie w celu omówienia wyników diagnozy
 • 2 raporty z diagnozy (SI i bilateralny)

Konsultacja Integracji Sensorycznej

150 zł

Cena obejmuje:

 • 1 spotkanie konsultacyjne (60 min)
 • raport z konsultacji

Wydanie opinii IS na wniosek rodzica

50 zł

 

Diagnoza bilateralna

200 zł

Cena obejmuje:

 • 2 spotkania – diagnostyczne i podsumowujące
 • raport z diagnozy + zestaw ćwiczeń

Diagnoza sprawności grafomotorycznej (terapia ręki)

120 zł

Cena obejmuje:

 • 1 spotkania diagnostyczne
 • 1 spotkanie w celu omówienia wyników
 • raport z diagnozy

 

Konsultacja psychologiczna

120 zł

60 min indywidualnej konsultacji z psychologiem

Konsultacja fizjoterapeutyczna

140 zł

60 min indywidualnej konsultacji z fizjoterapeutą

Integracja Sensoryczna

Terapia Integracji Sensorycznej

50 minut

100 zł

360 zł

1020 zł

Jednorazowe zajęcia

Karnet 4 zajęć (płatny z góry – 90 zł/zajęcia)

Karnet 12 zajęć (płatny z góry – 85 zł/zajęcia)

Integracja Bilateralna

Terapia

90 PLN

Spotkanie trwa 50-60 min.

Wizyta kontrolna

90 PLN

Kontrola raz na 6 tygodni.

Aktywny Trening Słuchowy Neuroflow ATS®

Diagnoza wstępna

bez badania słuchu

200 PLN

Cena obejmuje:

 • 1 spotkania diagnostyczne
 • wyniki testów
 • omówienie diagnozy

Diagnoza wstępna

z badaniem przesiewowym słuchu

230 PLN

Cena obejmuje:

 • 1  spotkanie diagnostyczne
 • badanie przesiewowe
 • wyniki testów
 • omówienie wyników

Diagnoza kontrolna

150 PLN

Cena obejmuje:

 • 1 spotkania diagnostyczne
 • wyniki testów
 • omówienie wyników

Trening słuchowy

I sesja – 270 PLN

II sesja – 260 PLN

III sesja – 250 PLN

Cena zgodnie z aktualnym poziomem opłat wyznaczonym przez APD- Medical, będącym właścicielem platformy terapeutycznej Neuroflow ATS®.

Terapia ręki

Zajęcia indywidualne

80 PLN

Zajęcia trwają 50 minut.

Neurologopeda

Terapia indywidualna

70 zł

90 zł

Zajęcia 30 min

Zajęcia 45 min

Psycholog

Terapia psychologiczna dla dzieci

100 PLN

 • Zajęcia indywidualne – trwają 50 minut.

Fizjoterapia

Zajęcia indywidualne

100 PLN

 • Zajęcia indywidualne – trwają 50 minut.

Terapia pedagogiczna

Zajęcia indywidualne

80 PLN

 • 50 min indywidualnych zajęć z terapeutą