Cennik

Diagnozy i konsultacje

Diagnoza Integracji Sensorycznej

 

350 zł

Cena obejmuje:

 • 2 spotkania diagnostyczne
 • 1 spotkanie w celu omówienia wyników diagnozy
 • raport z diagnozy

Diagnoza Integracji Sensorycznej

z oceną sprawności grafomotorycznej ręki

450 zł

 

Cena obejmuje:

 • 2 lub 3 spotkania diagnostyczne
 • 1 spotkanie w celu omówienia wyników diagnozy
 • 2 raporty z diagnozy (SI i pracy ręki)

Diagnoza Integracji Sensorycznej

z oceną bilateralną

500 zł

 

Cena obejmuje:

 • 2 lub 3 spotkania diagnostyczne
 • 1 spotkanie w celu omówienia wyników diagnozy
 • 2 raporty z diagnozy (SI i bilateralny)

Konsultacja Integracji Sensorycznej

150 zł

Cena obejmuje:

 • 1 spotkanie konsultacyjne (60 min)
 • raport z konsultacji

Wydanie opinii IS na wniosek rodzica

50 zł

 

Diagnoza bilateralna

200 zł

Cena obejmuje:

 • 2 spotkania – diagnostyczne i podsumowujące
 • raport z diagnozy + zestaw ćwiczeń

Diagnoza sprawności grafomotorycznej (terapia ręki)

120 zł

Cena obejmuje:

 • 1 spotkania diagnostyczne
 • 1 spotkanie w celu omówienia wyników
 • raport z diagnozy

 

Konsultacja psychologiczna

120 zł

60 min indywidualnej konsultacji z psychologiem

Konsultacja fizjoterapeutyczna

140 zł

60 min indywidualnej konsultacji z fizjoterapeutą

Konsultacja neurologopedyczna

120 – 150 zł 

45 – 60 min indywidualnej konsultacji z neurologopedą

Integracja Sensoryczna

Terapia Integracji Sensorycznej

50 minut

100 zł

360 zł

1020 zł

Jednorazowe zajęcia

Karnet 4 zajęć (płatny z góry – 90 zł/zajęcia)

Karnet 12 zajęć (płatny z góry – 85 zł/zajęcia)

Integracja Bilateralna

Terapia

90 PLN

Spotkanie trwa 50-60 min.

Wizyta kontrolna

90 PLN

Kontrola raz na 6 tygodni.

Aktywny Trening Słuchowy Neuroflow ATS®

Diagnoza wstępna

bez badania słuchu

200 PLN

Cena obejmuje:

 • 1 spotkania diagnostyczne
 • wyniki testów
 • omówienie diagnozy

Diagnoza wstępna

z badaniem przesiewowym słuchu

230 PLN

Cena obejmuje:

 • 1  spotkanie diagnostyczne
 • badanie przesiewowe
 • wyniki testów
 • omówienie wyników

Diagnoza kontrolna

150 PLN

Cena obejmuje:

 • 1 spotkania diagnostyczne
 • wyniki testów
 • omówienie wyników

Trening słuchowy

I sesja – 270 PLN

II sesja – 260 PLN

III sesja – 250 PLN

Cena zgodnie z aktualnym poziomem opłat wyznaczonym przez APD- Medical, będącym właścicielem platformy terapeutycznej Neuroflow ATS®.

Indywidualna Stymulacja Słuchu Metodą Johansena

Diagnoza wstępna

350 PLN

Cena obejmuje:

 • szczegółowy wywiad
 • testy
 • omówienie wyników

Diagnoza kontrolna

200 PLN

Cena obejmuje:

 • testy
 • omówienie wyników 

Cena 1  płyty

 

160 – 200 PLNIlość płyt ustalana jest indywidualnie. 

 

Terapia ręki

Zajęcia indywidualne

80 PLN

Zajęcia trwają 50 minut.

Neurologopeda

Terapia indywidualna

70 zł

90 zł

Zajęcia 30 min

Zajęcia 45 min

Psycholog

Terapia psychologiczna

dla dzieci

400 PLN

Karnet 4 zajęć płatny zgóry

(100 zł/zajęcia trwające 50 minut )

Fizjoterapia

Zajęcia indywidualne

100 PLN

 • Zajęcia indywidualne – trwają 50 minut.

Terapia pedagogiczna

Zajęcia indywidualne

80 PLN

 • 50 min indywidualnych zajęć z terapeutą