Od 15 września do 15 grudnia 2020 konsorcjum  Fundacji KAGI i Przymierza Rodzin, przy współpracy Stowarzyszenia SIMUL, będzie prowadziło projekt wsparcia dzieci i rodziców w przeciwdziałaniu skutkom pandemii.

Udział w projekcie jest  DARMOWY dla mieszkańców – finansowany przez Urząd Gminy Ursus.

W zintegrowanych działaniach znajdą się:

  • Indywidualne konsultacje psychologiczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych

(wsparcie w przeżywanych trudnościach osobistych, emocjonalnych, związanych z brakiem poczucia bezpieczeństwa, lękiem przed odrzuceniem,  izolacją społeczną i inne)

  • Coaching dla rodziców

(miejsce, gdzie rodzice dzieci w wieku wczesnoszkolnym i szkolnym uzyskają pomoc w zakresie szkolnych trudności adaptacyjnych oraz wzmacniania kompetencji rodzicielskich)

  • Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne dla dzieci z trudnościami w nauce (młodsze klasy szkoły podstawowej)
  • Konsultacje i diagnozy: Integracja Sensoryczna, fizjoterapia, Neuroflow

(zaburzenia integracji sensorycznej, słuchu, wady postawy – indywidualne spotkania terapeuty z dzieckiem i rodzicem pozwalające przyjrzeć się i zbadać problem dziecka, wystawić opinię lub diagnozę, sformułować zalecenia do pracy)

  • Program „Genki znaczy Zdrowy” dla dzieci – konsultacje dietetyczne (przy zaburzeniach odżywiania) połączone z 3 miesięcznymi zajęciami ruchowymi
  • Zajęcia sportowe – ruchowe dla dzieci – by pokazać, że ruch daje radość, energię i że warto wstać sprzed ekranu…
  • Zajęcia z rysunku – przyspieszony, sobotni kurs rysowania dla wszystkich

Na terenie naszej Poradni będziemy realizowali konsultacje specjalistyczne : Integracja Sensoryczna, Neuroflow, fizjoterapia, Dietetyka dla dzieci w ramach programu „Genki znaczy Zdrowy”.

Zapisy wkrótce.