Interaktywnie Zintegrowani

Od stycznia 2020 do grudnia 2021 nasza Poradnia zaangażowana jest w projekt „Interaktywnie Zintegrowani” w gminie Ursus.

Dodatkowo jako Fundacja koordynujemy pracę terapeutów z terenu Ursusa zaangażowanych w to działanie w szkołach.

Projekt polega na prowadzaniu indywidualnych zajęć rewalidacyjnych z elementami integracji sensorycznej dla 75 dla uczniów, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (po 30h/os.). Zajęcia będą realizowane w  placówkach szkolnych na terenie dzielnicy Ursus biorących udział w projekcie ,,Interaktywnie zintegrowani ” oraz w salach Poradni.  Celem terapii jest poprawa funkcjonowania ośrodkowego układu  nerwowego odpowiedzialnego za odbiór i przetwarzanie bodźców zmysłowych (sensorycznych ) poprzez;

  • maksymalne usprawnianie, rozwijanie tych wszystkich funkcji psychicznych i fizycznych, które są najsilniejsze i najmniej zaburzone,
  • optymalne korygowanie funkcji zaburzonych,
  • kompensowanie, czyli wyrównywanie przez zastępowanie
  • dynamizowanie rozwoju

Zajęcia rewalidacyjne mają wyrównać zaniedbania pedagogiczne oraz wynikające z nich braki w nauce, a także poprzez odpowiednie ćwiczenia usuwać wady i zaburzenia mowy, rozwijać procesy poznawcze, usprawniać koordynację ruchową oraz usuwać trudności w czytaniu, pisaniu i rachowaniu. Zajęcia te dodatkowo powinny eliminować wady postawy, a poprzez psychoterapię łagodzić i usuwać zaburzenia emocjonalno-uczuciowe.

W zajęciach wezmą udział dzieci z opinią z poradni psychologiczno-pedagogicznej, opinią pedagogów oraz dzieci z niepełnosprawnością.